WERELD

Sant'Egidio in Oeganda: een nieuwe School van Vrede aan de rand van Kampala versterkt de band tussen jong en oud

Nakulabye is een wijk in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Het is een dichtbevolkte wijk, met talrijke huizen en winkels. Ondanks de centrale ligging wordt Nakulabye beschouwd als een van de armste en meest gemarginaliseerde wijken van Kampala. De meeste inwoners van Nakulabye leven in erbarmelijke omstandigheden, met beperkte toegang tot basisvoorzieningen zoals drinkwater, elektriciteit en sanitaire voorzieningen. De straten zijn smal en hobbelig en vaak bezaaid met afval.

In deze wijk is onlangs een nieuwe School van Vrede van Sant'Egidio geopend. De eerste les over het milieu was van groot belang voor de kinderen die in deze wijk van Kampala wonen. De milieuproblemen zijn hier namelijk talrijk en dragen bij tot een steeds grotere aantasting van het omringende ecosysteem.

Door te leren over milieuproblemen werden de kinderen bewust gemaakt van de noodzaak om de natuur rondom hen te behouden en te beschermen. Dankzij deze kennis kunnen deze jongeren actieve verdedigers van het milieu worden en een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van de biodiversiteit in hun wijk. De kinderen vonden de les erg interessant; ze namen enthousiast deel en toonden grote belangstelling voor de milieuproblematiek.

Maar de Gemeenschap is ook een vriend van de ouderen. Het bezoek aan de wijk was voor de Youth for Peace ook een gelegenheid om sommigen van hen te leren kennen en zich te realiseren hoe velen van hen in precaire omstandigheden leven, met beperkte middelen van bestaan en beperkte toegang tot gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Bovendien wordt hun situatie nog verergerd door het gebrek aan steun van familie of gemeenschap. In Nakulabye leeft een grote en groeiende groep ouderen, die echter vaak aan hun lot worden overgelaten en door de samenleving worden verwaarloosd. Veel van deze ouderen leven in eenzaamheid en isolement, zonder enige vorm van hulp en met ernstige moeilijkheden om aan de middelen van bestaan te komen. De band tussen Youth for Peace en ouderen kan zeker leiden tot een meer solidaire en rechtvaardige buurt voor alle inwoners.