WERELD

Bezoek van Andrea Riccardi aan Oekraïne: Irpin, vervolgens Boetsja, met een bezoek aan het monument voor de slachtoffers en een bijeenkomst met de Gemeenschap van Kiev

Het bezoek van Andrea Riccardi aan Oekraïne gaat verder in oostelijke richting, in de regio Kiev.
In Irpin en Boetsja, plaatsen in de buurt van de hoofdstad die aan het begin van het conflict zwaar zijn getroffen, zijn de tekenen van de verwoesting en de verschrikkingen van de oorlog duidelijk zichtbaar.
In Boetsja bezocht Andrea Riccardi samen met enkele vertegenwoordigers van de Oekraïense Gemeenschap van Sant'Egidio de gedenkplaats voor de slachtoffers van het geweld en legde een krans.
In Irpin wilde de Gemeenschap van Kiev in de zomer van 2022 een School van Vrede beginnen om kinderen, die verschrikkelijke momenten hebben meegemaakt, de kans te geven te spelen en te glimlachen en een verloren kindertijd te herontdekken.
Er werd toen een bijeenkomst gehouden in Kiev, waaraan ongeveer 160 mensen uit de Gemeenschap deelnamen. Velen waren jongeren, maar ook talrijke volwassenen, mensen uit Kiev en ontheemden uit de meest door de oorlog getroffen gebieden. Zij die geholpen werden, begonnen anderen te helpen en sloten zich aan bij de Gemeenschap in haar streven naar solidariteit en nabijheid tot de vluchtelingen.
Het was een gelegenheid om de eenheid van de Gemeenschap te onderstrepen, die de Oekraïners nooit alleen heeft gelaten en hen heeft gesteund met gebed en met een grootscheeps humanitair hulpprogramma.
Sommigen vertelden hoe zij met de hulp en de steun van de Gemeenschap besloten voedsel te blijven brengen aan de daklozen van Kiev, zelfs tijdens de dramatische uren van de bombardementen. Zij getuigden allen dat de centra voor hulpverlening plaatsen zijn waar eerst de hoop wordt hersteld door middel van ontvangst, genegenheid en integratie. Het is verbazingwekkend hoe Sant'Egidio een uitgebreide familie is geworden waar iedereen een plaats kan vinden.
De jongeren van Youth for Peace vertelden over hun ontmoeting met door de oorlog getroffen kinderen, verdrietig, sprakeloos en glimlachend. In de Scholen van Vrede in Irpin en in Kiev herontdekten deze kinderen, omringd door genegenheid, een kindertijd die verloren leek. Dit geeft kracht aan de jongeren die begrijpen dat tegenover oorlog niet de machteloosheid het laatste woord heeft, maar dat in de Gemeenschap de keuzes van ieder mens een verschil kunnen maken en het leven van mensen kunnen veranderen.