VREDE

De humanitaire inzet van Sant'Egidio in Kiev voor vluchtelingen, ouderen en daklozen: een teken van hoop in de donkere dagen van de oorlog

In Kiev worden elke maand 4.000 voedselpakketten uitgedeeld aan ontheemde gezinnen uit het oosten en het zuiden van het land in de twee centra die Sant'Egidio in deze oorlogsmaanden heeft geopend.

Zij vormen een belangrijk onderdeel van het humanitaire werk van de Gemeenschap; in heel Oekraïne worden maandelijks 15.000 voedselpakketten afgeleverd, evenals andere soorten hulp, van geneesmiddelen voor gezondheidscentra en ziekenhuizen tot kleding en hygiëneprodukten.

De oorlog brengt een ernstige humanitaire crisis met zich mee die helaas, zoals Andrea Riccardi onlangs benadrukte in een interview in Avvenire, erg "verwaarloosd" wordt, maar die voor de Gemeenschap een prioritaire inzet op mondiaal niveau is geworden.

Concrete hulp, een luisterend oor, het delen van verdriet, menselijke steun, respect voor ieders waardigheid, een ontspannen sfeer, bevorderd door een functionele organisatievorm, zijn de ingrediënten van de centra die zijn geopend in twee wijken aan de rand van de Oekraïense hoofdstad: Troeshina en Darnitsa. In de kleurrijke lokalen van de laatste, die Andrea Riccardi enkele dagen geleden bezocht, worden vrouwen, jongeren en kinderen met een pijnlijk verhaal uit verwoeste steden als Marioepol, Bachmoet, Cherson, Charkiv... opgevangen.

Er is ook een speelruimte voor kinderen, voor wie de mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan de School van de Vrede die door de week plaatsvindt, terwijl het centrum op bepaalde dagen per maand op een speciale manier open is voor oudere vluchtelingen.
De ontheemden die in het centrum aankomen, op een regelmatige basis die drukte vermijdt, dankzij een reserveringssysteem via sociale netwerken, worden verwelkomd door leden van Sant'Egidio: velen komen uit Kiev, maar vele anderen zijn zelf ontheemden; mensen die, na hulp te hebben ontvangen, zijn ingegaan op het voorstel om zich aan te sluiten bij de solidariteitsinspanning en op hun beurt andere vluchtelingen helpen.

Dit is een kenmerkende en originele eigenschap van de humanitaire inzet van Sant'Egidio in Oekraïne: de hulp die uit Italië en andere Europese landen binnenkomt, ondersteunt een brede mobilisatie van menselijke energieën van de Oekraïners zelf, die, te beginnen met de leden van Sant'Egidio, maar in toenemende mate met de deelname van anderen, de hoofdrolspelers zijn van een intense en doeltreffende actie van verzet tegen de oorlog, gebaseerd op solidariteit.

Sant'Egidio heeft in Kiev deze vijftien maanden van oorlog de armen van de stad niet vergeten, met wie het verbonden is door een vriendschap die al tientallen jaren duurt. Eerst en vooral met de vele daklozen en bejaarde armen die op straat zijn bij de voedseldistributies - deze zijn nooit onderbroken, zelfs niet tijdens de wekenlange strijd om de controle over de stad.

Het "warme huis" dat tijdens de pandemie door de Gemeenschap is geopend en waar enkele mannen die dakloos waren samenwonen, is in deze oorlogsmaanden een schuilplaats geworden. Het bezoek aan het centrum van Darnitsa was ook de gelegenheid voor een ontmoeting met drie van de gasten van dit "warme huis", die hun moeilijke verhalen over het leven op straat vertelden, maar ook hun dankbaarheid uitten voor de warmte waarmee zij door de Gemeenschap werden opgevangen.

De oorlog heeft vooral de ouderen in instellingen, die al zwaar op de proef zijn gesteld door de pandemie, nog meer leed bezorgd. Andrea Riccardi bezocht een van hen, in het district Lesnoj, waar de Gemeenschap al vijfentwintig jaar werkzaam is. In de afgelopen maanden hebben zich bij hen die er al enige tijd woonden vele anderen gevoegd, geëvacueerd uit oorlogsgebieden. Aan geen van hen heeft de Gemeenschap nagelaten regelmatig bezoeken af te leggen en humanitaire hulp te verlenen.

De vreugde van deze ontmoeting, in een ervaring vol verdriet, wekte woorden en gevoelens van hoop. "Vraag God: waarom leef ik? Uw weg is liefde, vrouwen en mannen, leven met hen." De woorden van dit gedicht, gecomponeerd en voorgedragen door een oudere vrouw, die weerklonken als een gebed, vonden weerklank in de droom van een andere gast van het instituut: de komst van de vrede met een groot feest van allen op Majda, het centrale plein van Kiev.