MIGRANTEN

Ontroering en gebed in vluchtelingenkamp Pournara op Cyprus tijdens de herdenking van migranten die op zee zijn omgekomen

De herdenking van "Sterven aan de hoop", ter nagedachtenis aan migranten die onderweg om het leven kwamen, in het vluchtelingenkamp Pournara op Cyprus afgelopen zaterdag, aan het einde van de zomer van solidariteit, was een emotionele gebeurtenis.

De plek van de herdenking was veelbetekenend: daar waar de vrijwilligers van Sant'Egidio vijf weken lang drie vriendschapstenten hadden opgezet voor de Engelse taalschool, de School van Vrede en animatie met kinderen en het restaurant. De opkomst was groot en intens: meer dan driehonderd mensen, waaronder christelijke en islamitische vluchtelingen, vrijwilligers, vrienden uit Cyprus en diplomaten. Pater Bruno Varriano,  vicaris van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, een religieus die zeer actief is in het helpen van migranten in moeilijkheden op het eiland, ging voor in de viering. Mgr. George Panamthundil, die de afgelopen jaren in de Apostolische Nuntiatuur op Cyprus werkte en het werk van Sant'Egidio sterk heeft ondersteund, en die onlangs door de paus tot Apostolisch Nuntius in Kazachstan werd benoemd, hield de overweging. "De autoriteit die Jezus jullie geeft," zei hij, terwijl hij zich richtte tot de migranten in het kamp, "is om met je broeders en zusters je problemen, je angst, je momenten van verdriet te delen en ze samen te overwinnen. En bovenal, verlies de hoop niet!" Aan het einde werden olijftakken uitgedeeld aan iedereen als teken van vrede en een groot feest met zang en dans sloot de avond af.