EVENEMENTEN

7 februari 1968 - 2024. Gefeliciteerd, Sant'Egidio!

Een jaar van gebed, met de armen, voor vrede in zes foto's

Op 7 februari 2024 bestaat de Gemeenschap van Sant'Egidio 56 jaar. Nu we ons voorbereiden op de viering van deze verjaardag, in Rome en in de wereld, blikken we terug op het afgelopen jaar, vol met belangrijke momenten.

We hebben er een paar uitgekozen. 6 momenten, 6 momentopnames die ons eraan herinneren dat de weg die voor ons ligt altijd de weg is die de heilige paus Johannes Paulus II de Gemeenschap toonde: om "geen andere grens te stellen dan die van de naastenliefde, die geen grenzen kent."

18 maart 2023 - Audiëntie van paus Franciscus met vluchtelingen die zijn aangekomen met de humanitaire corridors en degenen die hen opvangen

 "Ik groet daarom met genegenheid degenen onder jullie die door de humanitaire corridors zijn gekomen en die nu een nieuw leven leiden. Jullie hebben blijk gegeven van een vastberaden wil om vrij van angst en onzekerheid te leven. Jullie hebben vrienden en medestanders gevonden die nu een tweede familie voor jullie zijn."
Lees de verdere woorden van paus Franciscus

 

8 juli 2023 - De 100e zending hulpgoederen van Sant'Egidio komt aan in Oekraïne. Solidariteit is ons antwoord op oorlog

We naderen de tweede verjaardag van deze pijnlijke en verschrikkelijke oorlog. Terwijl de humanitaire noodsituatie met de dag ernstiger wordt, blijft de Gemeenschap van Sant'Egidio zich inzetten om het leven te ondersteunen van degenen die de dramatische gevolgen ervan ondervinden..

 20 juli 2023 - De eerste aankomst van Afghaanse vluchtelingen in Rome met de humanitaire corridors

Sinds 2016 hebben de humanitaire corridors ongeveer 7.000 mensen in veiligheid gebracht uit door oorlog verscheurde landen: Syrië, Afghanistan, Hoorn van Afrika. De opvang en integratie van migranten is een prioriteit van de Gemeenschap van Sant'Egidio in Europa en wereldwijd.

 

10-12 september 2023 -  in Berlijn komen religies samen in de geest van Assisi om te zeggen: "Durf vrede aan"

Sinds 1986 houdt de Gemeenschap de 'geest van Assisi' levend door ontmoeting en dialoog van wereldreligies te bevorderen voor de vrede. Elk jaar ontmoeten mensen van verschillende religies elkaar in een Europese stad om samen hun stem voor vrede te laten horen. Een 'pelgrimstocht' waarbij een groeiende volk van elke generatie betrokken is, samen met persoonlijkheden uit de wereld van cultuur, maatschappij en religie.

 

17 oktober 2023 - de Italiaanse president Sergio Mattarella bezoekt het Huis van Vriendschap in Trastevere, de eerste van tientallen plekken van verwelkoming en vriendschap in steden in Italië en de wereld

De jaren van de pandemie hebben de precaire situatie aan het licht gebracht waarin veel mensen leven - voornamelijk ouderen en immigranten - en gezinnen die niet in staat zijn om in de basisbehoeften van hun leven te voorzien: voedsel, huisvesting, gezondheidszorg. De Gemeenschap verhoogde in die jaren de inzet van haar hulpcentra om aan zoveel noden tegemoet te komen. Zo ontstonden de 'Huizen van Vriendschap'; na het eerste in Trastevere zijn tientallen huizen ontstaan in de Romeinse buitenwijken en in de steden waar de Gemeenschap aanwezig is. 

25 december 2023 - Kerstmis voor iedereen. Meer dan 250.000 mensen in 71 landen komen samen met de Gemeenschap voor Kerstmis. Een tafel zo breed als de wereld verwelkomt de armen en hun vrienden, in een familie zonder grenzen waar degenen die helpen zich vermengen met degenen die geholpen worden

"Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug. Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen." (Lc.14, 12-14) De kerstmaaltijd is een traditie van de Gemeenschap van Sant'Egidio sinds 1982, toen een kleine groep arme mensen werd verwelkomd rond de feesttafel in de basiliek van Santa Maria in Trastevere. Lees meer