EVENEMENTEN

"Dit zijn dingen die Italië tot een land maken dat zijn ware ziel laat zien." Bezoek van president Sergio Mattarella aan het Huis van de Vriendschap van Sant'Egidio

"De waardering is echt groot, de dankbaarheid is diep: dit zijn dingen die Italië tot een land maken dat zijn ware ziel laat zien, menselijke solidariteit, het vermogen om over alle grenzen heen te begrijpen dat er een verantwoordelijkheid is die een beroep doet op iedereen. Het is in het bijzonder een oproep aan de instellingen natuurlijk, maar degenen die persoonlijk deze verantwoordelijkheid voelen, vinden hier een manier om die uit te drukken, te realiseren, concrete resultaten te geven."

Met deze woorden sloot de Italiaanse president Sergio Mattarella zijn bezoek af aan het Huis van de Vriendschap van de Gemeenschap van Sant'Egidio. Het centrum, gevestigd in het oude San Gallicano complex in Rome, ontvangt veel verzoeken van mensen in moeilijkheden en biedt materiële hulp en, zoals de naam al doet vermoeden, vriendschap. Met andere woorden, een luisterend oor, steun, begeleiding, gratis.

De president bezocht de ruimtes waar de verschillende diensten worden aangeboden: voedselhulp, kleding, wasserij, juridisch advies, bestrijding van schooluitval, oriëntatie op werk en gezondheidsdiensten. Het centrum huisvest ook de hub voor preventie en gezondheidsbevordering, die tijdens de Covid-pandemie werd opgericht als vaccinatiecentrum en nu een multifunctioneel centrum voor preventie en gezondheidsbevordering is geworden, dat gespecialiseerd advies biedt, waaronder oogonderzoeken.

Aan het einde van het bezoek luisterde de president naar enkele toespraken en getuigenissen, die we samen met zijn woorden volledig weergeven in het Italiaans.

Toespraken en getuigenissen

Marco Impagliazzo, voorzitter van de Gemeenschap van Sant'Egidio, benadrukte

"Onze stad, Rome, stond aan de wieg van een droom, een droom van solidariteit en broederschap, die we hebben meegenomen naar de periferieën van de wereld... We hebben altijd geloofd in de kracht van universele broederlijkheid, in de verantwoordelijkheid om vrede op te bouwen, om de architecten te zijn van onze toekomst en die van ons land." (Lees de volledige toespraak in het Italiaans)

Sofia Soli, activiste van het programma 'Leve de Ouderen', begon: "Ik ben ouder dan 90 jaar. De juiste leeftijd, denk ik, om iets te zeggen namens de ouderen." Ze schetste een beeld van de toestand van ouderen en wat er gedaan kan worden om hun isolement tegen te gaan. "De norm wordt een leven van eenzaamheid. Maar nergens terecht kunnen als je het moeilijk hebt is een drama, het is een 'drama van deze tijd' zoals paus Franciscus zei, dat vooral het leven van ouderen raakt." "Ik geloof," besloot ze, "dat onze inzet een manier is om netwerken te weven die gemeenschap creëren, om samen te bouwen aan die menselijkere samenleving die we allemaal nodig hebben. (Lees de volledige toespraak in het Italiaans)

Tot slot deelde Mathieu Dansoko,  een jonge man uit Mali, zijn verhaal over ontsnappen aan oorlog, gevangenschap en dwangarbeid. "In Libische gevangenissen vroegen ze me om geld om vrij te komen en dat had ik niet," vertelde hij. Toen hij in Italië aankwam, ging hij naar de School voor Italiaanse Taal en Cultuur van de Gemeenschap van Sant'Egidio. "Tegenwoordig ben ik gespecialiseerd in brandbestrijdingssystemen en met mijn bedrijf leveren we beveiligingssystemen in verschillende scholen en openbare kantoren en leiden we managers op met cursussen over veiligheid op de werkplek.
Ik ben er erg trots op dat ik, zoals zovelen die op Lampedusa aankomen, als een veiligheidsprobleem werd beschouwd, maar dat ik vandaag iemand ben die de veiligheid van Italianen beschermt. Italië verwelkomde mij en was in staat om mij te integreren, dit is dan ook mogelijk voor zo velen die net als ik aankomen op de vlucht voor moeilijke situaties." (Lees de volledige toespraak in het Italiaans)

In de toespraak - in zijn eigen woorden - die president Mattarella hield voor de verantwoordelijken en medewerkers van het Huis van de Vriendschap, noemde hij het "een bloemlezing van behoeften en de antwoorden die kunnen worden gegeven."

"Er is een gevoel van dankbaarheid en diepe waardering," voegde hij eraan toe, "voor wat u doet: mensen die iets nodig hebben - en anders niet zouden weten hoe ze daarin moeten voorzien - hulp bieden en ervoor zorgen, van een oog- of orthopedisch onderzoek tot het beginnen op school, van kleding tot het herkennen van kansen die onbekend zijn, van het aanvragen van burgerschap tot het beginnen met werken. (Lees de volledige toespraak in het Italiaans)

FOTO'S: QUIRINALE