13 marca 2013–2024. Najlepsze życzenia dla Papieża Franciszka i serdeczne podziękowania od Wspólnoty Sant'Egidio za pontyfikat i za nieustanny apel papieża o powszechne braterstwo i pokój

 Wspólnota Sant'Egidio dołącza się z miłością i wdzięcznością do życzeń dla papieża Franciszka z okazji jedenastej rocznicy jego pontyfikatu..

W tych trudnych czasach głos papieża nieustannie wzywa do braterstwa i pokoju. Przyłączamy się do jego modlitwy słowami, które skierował do wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli na zakończenie swojej encykliki "Fratelli Tutti".
Panie i Ojcze rodzaju ludzkiego,
który stworzyłeś wszystkie istoty ludzkie z równą godnością,
zaszczep w nasze serca ducha braterstwa.
Natchnij nas marzeniem nowego spotkania, dialogu, sprawiedliwości i pokoju.
Pobudź nas do tworzenia zdrowszych społeczeństw i bardziej godnego świata,
bez głodu, bez ubóstwa, bez przemocy, bez wojen.
Niech nasze serce otworzy się
na wszystkie ludy i narody ziemi,
by rozpoznać dobro i piękno,
które zasiałeś w każdym z nich,
aby zacieśnić więzi jedności, wspólnych projektów,
wspólnych nadziei.
 
Boże nasz, Trójco miłości,
z potężnej komunii Twego boskiego życia wewnętrznego
rozlej pośród nas rzekę braterskiej miłości.
Daj nam tę miłość, która się odzwierciedlała w gestach Jezusa,
w jego nazareńskiej rodzinie i w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej.
Daj nam, chrześcijanom, żyć Ewangelią
i rozpoznawać Chrystusa w każdym człowieku,
by zobaczyć Go ukrzyżowanego w udrękach opuszczonych 
i zapomnianych tego świata
i zmartwychwstałego w każdym bracie, który powstaje.
Przybądź, Duchu Święty, ukaż nam swoje piękno
odzwierciedlone we wszystkich ludach ziemi,
by odkryć, że każdy jest ważny,
że wszyscy są potrzebni, że są różnymi obliczami
tej samej ludzkości umiłowanej przez Boga. Amen.