news

El programa BRAVO! publica els resultats del treball realitzat a Burkina Faso des del 2018 fins el 2021

7 Maig 2021 - BURKINA FASO

BRAVO
Burkina Faso

Comparteix-Ho

El programa BRAVO! de la Comunitat de Sant'Egidio començà a combatre el fenòmen dels "infants invisibles" el 2018, en 38 municipis de la regió Centre-Oest de Burkina Faso, a través del registre de naixements a l'estat civil, i gràcies al suport de la província Autònoma de Trento i de l'Agència Italiana de Cooperació a al Desenvolupament.

En els últims anys s'han registrat més de 84.000 nounats i més de 20.000 infants majors de 5 anys. Ha estat possible gràcies a les 222 oficines de registre instal·lades als centres de salut on hi ha el Programa BRAVO!. El registre civil en el naixement és un problema mundial: dels 125 milions de nens que neixen a tot el món cada any, 48 milions no estan registrats al néixer. A la regió centre-oest de Burkina Faso, abans de l'inici del projecte, només el 62% dels infants entre 0 i 4 anys tenien un certificat de naixement. A més, la majoria de les vegades, els registres estaven fets amb un tràmit massa tard, que s'ha de pagar i exposa els infants a risc d'explotació, tracta i abús.

Basant-se en aquesta observació, BRAVO! ha aconseguit facilitar el registre dels infants que assisteixen a les escoles, promovent tant el registre dels nounats com les inscripcions tardanes dels nens i nenes que assisteixen a les escoles primàries.

"La distància és un dels principals problemes pels quals les famílies no poden registrar els seus fills", diu Colette Guiebré de Sant'Egidio, gerent nacional del programa BRAVO!. Ella destaca la importància de crear oficines de registre en els centres de salut de cada poble, facilitant l'accés a les famílies.

En els últims anys, el projecte ha previst la formació de tècnics de l'estat civil i també d'infermeres i treballadors de la salut, perquè puguin assessorar i orientar les famílies cap als serveis de registre de naixements. Aquestes intervencions han permès registrar el 71% dels nounats directament en el moment del naixement. Això ha contribuït a reduir el fenomen dels "infants invisibles", una de les principals causes del tràfic de persones i l'explotació de menors.

Per aprofundir:

Llegeix a "Le Faso" (FR)

CONTINÚA DONANT SUPORT AL PROGRAMA BRAVO!


 El programa BRAVO! publica els resultats del treball realitzat a Burkina Faso des del 2018  fins el 2021
El programa BRAVO! publica els resultats del treball realitzat a Burkina Faso des del 2018  fins el 2021
El programa BRAVO! publica els resultats del treball realitzat a Burkina Faso des del 2018  fins el 2021