SZTUKA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Laboratoria Sztuki Wspólnoty Sant'Egidio zrodziły się w 1985 roku jako odpowiedź na pragnienie szkolenia i nauki osób niepełnosprawnych, które nie miały możliwości odbycia zintegrowanego kształcenia. Są to miejsca formacji, uczenia się technik artystycznych, otwierania się na świat, relacje i komunikację – miejsca, w których poszukiwanie własnych zdolności i potencjału w pierwszej kolejności umożliwiły samo komunikowanie się oraz proces przyswajania sobie własnych kodów ekspresyjnych i artystycznych. Zaangażowane osoby coraz wyraźniej wykazywały głęboką umiejętność rozumienia rzeczywistości, własnych myśli i poglądów na świat.
 
Sztuka była i jest decydującym elementem, jako proces twórczy, który pozwala na ujawnienie swoich ukrytych lub niewyrażonych energii. W Laboratoriach Sztuki Sant'Egidio dajemy głos tym, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność i słabość nie mają możliwości pokazania swojego wewnętrznego świata: nikt nie jest wykluczony z tej ścieżki otwartości na innych i na świat, lecz każdy potrafi znaleźć sposób komunikowania się i wyrażania swoich myśli. Jest to działanie wyzwalające, zdolne przełamać uprzedzenia i brak wiary w siebie, dzięki wykorzystaniu własnych nieoczekiwanych zdolności.
 
Laboratoria od końca lat 90. zainicjowały serię wystaw o różnej tematyce w wielu miastach Włoch i Europy. W ostatnich latach otworzyły się również na współpracę ze współczesnymi artystami: między innymi z katalońskim twórcą Antonem Rocą, który w ramach wystawy „Noi, l'Italia” (150. rocznica Zjednoczenia Włoch, Palazzo del Quirinale, 3 grudnia 2011 r. – 31 stycznia 2012 r.) stworzył instalację – rzeźbę „tavoloITALIA”, której przygotowanie aktywnie zaangażowało osoby niepełnosprawne w laboratoriach.
 
W październiku 2011 r. na Biennale w Wenecji jedna z sesji została poświęcona projektowi I I\O_IO È UN ALTRO włosko-brazylijskiego artysty Cesara Meneghettiego, który był wynikiem prac rozpoczętych z Laboratoriami Sztuki Wspólnoty Sant’Egidio. Projekt ten dał początek pracom zaprezentowanym na Biennale w Wenecji w 2013 r. oraz na MAXXI od listopada 2015 r. do 17 stycznia 2016 r. Jedna z prac z tego cyklu (OPERA #01 VIDEOCABINA #3, 2011-13, Videoinstallazione monocanale) stała się częścią stałej kolekcji MAXXI.
 
Publikacje i katalogi towarzyszące Laboratoriom Sztuki:

Comunità di Sant’Egidio, Abbasso il grigio!, 2003

AA.VV., Con l’arte da disabile a persone, 2007

Noi l’Italia, catalogo mostra, Palazzo del Quirinale, 2011

Cesar Meneghetti - I/O, a cura di Simonetta Lux e Alessandro Zuccari, 2013

AA.VV., NOI DIAMO [+] SENSO, Catalago mostra S.Maria della Pietà, Chiostro del Bramante, 2015

César Meneghetti. I\O è un altro, 2015
 
Laboratoria Sztuki są procesem otwartym na dalszy rozwój i nowe spotkania.