DREAM - HIV/AIDS IN AFRIKA

Het programma DREAM, een afkorting die staat voor 'Disease Relief through Excellent and Advanced Means', is een programma van de Gemeenschap van Sant'Egidio dat is ontwikkeld voor het recht op gezondheid, de strijd tegen AIDS en tegen ondervoeding in Afrika.

Het programma volgt een innovatieve aanpak om maximaal resultaat te verzekeren tegen minimale kosten. Het is een 'lichtgewicht' systeem in verschillende landen, gebaseerd op gezondheidscentra verspreid in de steden en in de dorpen om iedereen toegang tot zorg te bieden, ook degenen die in economisch moeilijke omstandigheden leeft of problemen heeft met transport. Op deze manier wil het systeem tegemoet komen aan de noden van patiënten met een holistische aanpak die essentieel is in de Afrikaanse context en die een hoge therapietrouw verzekert.

Alle patiënten van het programma nemen deel aan cursussen voor gezondheidseducatie, die hen leren omgaan met vele aspecten van het leven. Gezondheidsvoorlichting, waarin ook de zieken zelf betrokken worden, creëert een nieuwe cultuur: AIDS is niet langer een terdoodveroordeling, want het is mogelijk om een behandeling te krijgen. Patiënten worden zich er bovendien van bewust dat ze recht hebben op gratis zorg.

Een fundamenteel aspect van DREAM is inderdaad dat het gratis is: iedereen heeft er toegang toe, omdat de behandeling, zorgverlening en diagnose helemaal gratis zijn. Gratis zorg gaat uit van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid, maar is ook het geheim voor het verhogen van de therapietrouw, die tegenwoordig beschouwd wordt als een van de belangrijkste voorwaarden voor succes van de therapie.

Het werk van DREAM heeft in de afgelopen jaren laten zien hoe de inzet gewijd aan het genezen van AIDS een enorme impact heeft op het gezondheidssysteem. Opgeleid personeel, nieuwe infrastructuren, dienstenorganisaties en modellen van zorg hebben bijgedragen aan een wijziging van de Nationale Richtlijnen. Het suggereert een karakteristiek Afrikaans model voor de organisatie van zorg, op een heel nieuwe manier die ook toepasbaar is op andere ziekten.

Vandaag de dag vertegenwoordigt DREAM een model dat werkt tegen AIDS en ondervoeding. Een model dat - beginnend bij de beste diagnostisch-therapeutische protocollen uit de rijke wereld - een vorm heeft gevonden die adequaat is voor Afrika. Op deze manier zijn in de afgelopen jaren strategieën ontwikkeld voor de preventie en behandeling van andere besmettelijke ziektes en vele chronische aandoeningen: bloedarmoede en hepatitis, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, stofwisselingsstoornissen waaronder suikerziekte, tuberculose, malaria en verschillende soorten tumoren. Dit heeft geleid tot een toename van de levensverwachting van Afrikanen in het algemeen en van HIV-geïnfecteerden die onder behandeling zijn.

Ga naar de site van het DREAM programma voor meer informatie