DREAM – HIV/AIDS W AFRYCE

Program DREAMskrót. od angielskiego  Disease Relief through Excellent and Advanced Means (pomoc w chorobie poprzez zaawansowane sposoby leczenia), jest programem Wspólnoty Sant’Egidio, który powstał, żeby walczyć przeciwko AIDS i niedożywieniu w Afryce.

Program stosuje innowacyjne podejście, aby zapewnić maksymalne rezultaty przy minimalnych kosztach. System opiera się na sieci ośrodków zdrowia, zarówno w miastach, jak i na wsiach, aby ułatwić dostęp do opieki medycznej, także tym, którzy ze względów ekonomicznych czy zdrowotnych nie mogą pozwolić sobie na dalsze podróże. System stara się patrzeć na pacjentów holistycznie, co jest kluczowe dla mieszkańców Afryki i podnosi systematyczność terapii.

Wszyscy pacjenci programu uczestniczą w kursach edukacji zdrowotnej, które dotykają różnych aspektów życia.
Praca nad edukacją zdrowotną, z udziałem samych chorych, tworzy nowe realia: AIDS nie jest już „wyrokiem śmierci” , leczenie okazuje się możliwe. Pacjenci są także uświadamiani, że opieka medyczna jest jednym z podstawowych praw człowieka.

Fundamentalne w DREAM jest to, że jest to program bezpłatny, każdy może mieć dostęp do terapii, opieka i diagnostyka są zupełnie darmowe. Brak opłat jest podyktowany motywami solidarności i sprawiedliwości społecznej, a dodatkowo przyczynia się także do skuteczności terapii, gdyż zapewnia systematyczność i ciągłość opieki medycznej.

Program DREAM ukierunkowany na leczenie AIDS wywarł także ogromny wpływ na krajowe systemy opieki zdrowotnej. Wykwalifikowana kadra, nowa infrastruktura, organizacja usług i modele leczenia – wszystkie te elementy przyczyniły się do zmian polityki sanitarnej i zapoczątkowały specyficzny afrykański model organizacyjny, zupełnie nowy i możliwy do zaaplikowania także przy innych chorobach.

DREAM reprezentuje dziś model walki z AIDS i niedożywieniem, który wychodząc od najlepszych wskazówek diagnostyczno-terapeutycznych bogatej części świata, odnalazł formę właściwą dla Afryki. W ten sposób, na przestrzeni lat rozwinęły się metody prewencyjne i lecznicze także innych chorób zakaźnych i przewlekłych: anemii, zapalenia wątroby, chorób układu krążenia, nadciśnienia tętniczego, chorób przemiany materii m.in. cukrzycy, gruźlicy, malarii i niektórych rodzajów nowotworów. Niektóre z tych chorób wiążą się ściśle z krótszą średnią długością życia Afrykańczyków i zakażonych HIV objętych opieką.

Więcej o programie DREAM możena przeczytać na stronie poświęconej programowi.