INTERNATIONALE ADOPTIES

De ervaring van de Gemeenschap van Sant'Egidio met minderjarigen
Al vanaf de start in 1968 heeft de Gemeenschap van Sant'Egidio zich gericht op de wereld van kinderen in moeilijkheden. 
  

Activiteiten op het gebied van internationale adoptie
De Gemeenschap van Sant'Egidio-ACAP werkt in de geest van het 'Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie', vastgesteld in Den Haag op 29 mei 1993 en geratificeerd door Italië met wet n.476 van 31 december 1998. De verwijzing naar het Verdrag is er expliciet op gericht dat het eerste belang van een kind is om te leven en op te groeien in een gezin.

In het verlengde van het werk dat sinds decennia is uitgebouwd op het gebied van de hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren in moeilijkheden, laat de Gemeenschap van Sant'Egidio-ACAP zich bij haar acties leiden door criteria die kunnen worden samengevat met: de inzet voor de bescherming van kinderen, met aandacht voor hun geschiedenis, hun ervaringen en hun situatie.
Het grote aantal minderjarigen dat in de steek is gelaten en geen adoptiegezin vindt, zelfs al is er een groot aantal adoptieparen beschikbaar, brengt de noodzaak aan het licht, om de ondersteuning van dit fenomeen van groot maatschappelijk belang in rijke landen te bevorderen.
Deze noodzaak, samen met de moeilijke levensomstandigheden waarin miljoenen in de steek gelaten kinderen leven, heeft de Gemeenschap van Sant'Egidio-ACAP tot de keuze gebracht om werkzaam te zijn op het gebied van internationale adoptie.
De Gemeenschap is in Italië sinds 11 oktober 2000 erkend voor internationale adopties, zoals is vastgesteld door de commissie voor Internationale Adopties.

GA NAAR DE SITE VOOR INTERNATIONALE ADOPTIES VAN DE GEMEENSCHAP VAN SANT'EGIDIO