ADOPCJE MIĘDZYNARODOWE

 

Doświadczenie Wspólnoty Sant’Egidio z najmłodszymi

Od swoich początków w 1968 Wspólnota Sant’Egidio działała na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji.

Aktywność w obszarze adopcji międzynarodowych

Wspólnota Sant’Egidio – ACAP działa w oparciu o Konwencję o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego przygotowaną w Hadze dnia 29 maja 1993, ratyfikowaną przez Włochy 31.12.1998, a przez Polskę 20.12.1999 roku.
Preambuła Konwencji precyzuje, że dla
pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości dziecko powinno dorastać w środowisku rodziny.

Zasady, jakie przyświecają Wspólnocie S.Egidio-ACAP, wypracowane przez dziesięciolecia pracy z dziećmi, można streścić krótko jako troskę i ochronę dziecka, uważność na jego historię, doświadczenia i aktualną sytuację.
Wysoka liczba dzieci porzuconych, które nie mogą znaleźć rodziny adopcyjnej, a z drugiej strony obecność wielu par chętnych zaadoptować dziecko pokazuje, że warto szerzej promować ten temat w bogatych krajach.
Te potrzeby oraz trudne warunki życia milionów dzieci porzuconych sprawiły, że Wspólnota S.Egidio postanowiła włączyć się w proces adopcji międzynarodowych.
Wspólnota S.Egidio we Włoszech jest organizacją autoryzowaną do prowadzenia międzynarodowych adopcji zgodnie z postanowieniem Komisji ds.
Adopcji międzynarodowych z 11 października 2000 roku.

 STRONA ADOPCJI MIĘDZYNARODOWYCH WSPÓLNOTY SANT'EGIDIO