Dilluns 20 d'abril: pregària per la pau als països afectats per la guerra i la violència

Pregària per la pau (Llibret)

Isaïes 2,1-5