9 de maig, Litúrgia del V diumenge de Pasqua, online des de Sant'Egidio

Litúrgia del V diumenge de Pasqua, online des de Sant'Egidio

Del llibre dels Fets 6,1-7
Salm 32 (33)
De la primera carta de Pere 2,4-9
De l'evnangeli de Joan 14,1-12