11 de juny. Pregària amb els apòstols des de la Basílica de Santa Maria de Trastevere, a les 20h