#30dejuliol Dia mundial contra el tràfic de persones: amb el programa BRAVO! la lluita contra el tràfic de persones a l'Àfrica comença a les maternitats amb la inscripció al registre civil

Sense el certificat de naixement, una persona no té, per definició, una edat registrada. El nom dels pares no consta inscrit enlloc. La persona no té accés als drets que ofereix l'Estat. En poques paraules, és com no existir, és viure sense drets.

Per això milions de persones a l'Àfrica, des dels primers anys de vida, poden estar al punt de mira d'organitzacions o xarxes que exploten aquesta situació d'incertesa jurídica. Un dels principals perills és el fenomen del tràfic de persones.

Per a la Comunitat de Sant’Egidio, la lluita contra el tràfic de persones comença a les maternitats, on es posen en marxa centres d'inscripció al registre civil, amb el Programa BRAVO! que dona nom als "infants invisibles" de Burkina Faso, Malawi, Guinea i Moçambic. Es garanteix que milions d'infants tinguin "dret a existir" i que no siguin objecte de treball infantil i d'explotació.

Durant la pandèmia, moment en què poden debilitar-se les garanties dels drets, BRAVO! no s'atura i adopta totes les precaucions que calen per seguir la seva activitat.

Per a més informació sobre el programa BRAVO! i per ajudar »

El 30 de juliol va ser declarat Dia mundial contra el tràfic de persones per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2013, amb la Resolució  A/RES/68/192. L'objectiu de la iniciativa és sensibilitzar la comunitat internacional sobre la situació de les víctimes i promoure la defensa dels seus drets.