Ja a les llibreries "Nascere non basta": infants invisibles, tracta de menors i estat civil a Àfrica. L'experiència del programa BRAVO!

Ja hi ha més de cinc milions d'infants al món que, fins ara, han obtingut la inscripció a l'estat civil gràcies al compromís de la Comunitat de Sant'Egidio: alumnes que no van poder acabar l'escola, infants del carrer, menors d'edat a la presó, ex-infants soldats, menors amb SIDA, nens i nenes de pobles, sense família, desnodrits... Viuen als tuguris de les grans ciutats, a camps de refugiats, afectats per emergències humanitàries, a vastes zones rurals i en moltes altres situacions de pobresa. Aquest compromís té arrels llunyanes: l'atenció als qui de diferents maneres són descartats i moltes vegades "invisibles" caracteritza Sant'Egidio des dels seus inicis. Va néixer d'una profunda convicció: tots els nens i les nenes han de tenir un nom i una identitat. No es pot acceptar que els drets fonamentals es privatitzin, que es creixi com a ciutadans de segona classe al propi país o que s'acabi sent presa, com a menor, dels nous traficants d'esclaus. Aquest llibre té com a objectiu explicar històries, bones pràctiques, dificultats i èxits de la batalla empresa per Sant'Egidio a moltes parts del món per donar una identitat legal a milions de nens i nenes i alliberar-los del tràfic o altres formes d'explotació, perquè lamentablement encara, néixer no és suficient per poder existir.

 

APPROFONDIMENTI

BRAVO! (Birth Registration for All Versus Oblivion)