news

Hoofdartikel van Andrea Riccardi

7 Februari 2018

ANNIVERSARY OF THE COMMUNITYsantegidio50

Deel Op

Beste vrienden van de santegidio.org website,
Met genoegen presenteer ik vandaag, op 7 februari 2018, de dag van de vijftigste verjaardag van Sant’Egidio, de nieuwe website van de Gemeenschap.

Zoals je kunt ontdekken als je op de site kijkt, zijn er veel nieuwe dingen. Allereerst is de grafische lay-out volledig vernieuwd, met grotere en duidelijkere foto’s. De nieuwe lay-out wordt vergezeld van het grafisch vernieuwde logo met dezelfde symbolen die het tot nu toe karakteriseerde: de duif, de olijftak en de bijbelse regenboog. De inhoud van de website is nu beter toegankelijk en alles is beter geïntegreerd met de sociale media: Twitter, Facebook, Instagram en YouTube. De teksten over het leven van de Gemeenschap in haar verschillende aspecten en haar vriendschap met de armen zijn herzien en bijgewerkt om de actuele stand van zaken bij Sant’Egidio te weerspiegelen. Ik wil vooral wijzen op een van de meest relevante veranderingen: toegang tot het avondgebed van de Gemeenschap in de basiliek van Santa Maria in Trastevere. Vanaf vandaag kun je de basiliek bijna fysiek binnengaan om deel te nemen aan het gebed. De verbinding is niet meer alleen via audio, maar ook visueel, wat een betere en directere deelname mogelijk maakt aan een van de fundamenten van het leven van de Gemeenschap.

Deze website werd bedacht om het leven van de Gemeenschap te laten spreken in zijn vele aspecten en in zijn vele manifestaties die nu op elk continent worden gerealiseerd. Het is een prachtige manier om de wereld te verenigen en te laten zien dat het mogelijk is om een universele broederschap te beleven die iedereen omvat en die elke soort muur overwint. Maar het is ook een heel bijzonder cultureel instrument, omdat informatie, nieuws, reflecties en ideeën vanuit de hele wereld komen.
Een cultuur die verenigt en niet verdeelt, een cultuur van het luisteren naar de periferieën en naar de uitgeslotenen die nieuwe wegen opent, interesse toont en dialoog, solidariteit en vriendschap bevordert.

Uiteindelijk zie ik de vernieuwde site als een instrument van vriendschap voor iedereen die er op de meest uiteenlopende manieren komt en die op originele manier deelneemt aan het leven, de dromen en de hoop van een Gemeenschap die – zoals de heilige Johannus Paulus II zei – “zichzelf geen andere grenzen wil stellen dan die van de naastenliefde”. Ten slotte wil ik diegenen bedanken die gewerkt hebben om dit resultaat te bereiken. Ze werkten elke dag hard, met competentie, passie en toewijding, opdat dit instrument altijd up-to- date blijft en met aandacht en finesse van geest antwoordt op de behoeften van zijn lezers en gebruikers.

Proficiat!
Andrea Riccardi