De eerste fase van het proces voor de zaligverklaring van Floribert Bwana Chui, jongere van Sant'Egidio en martelaar van de corruptie, is voltooid

De bisschop van Goma, mgr. Kaboy, ging voor in de plechtige liturgie

Op zondag 9 december werd met een plechtige viering in het Heiligdom van de Aanbidding in Goma de diocesane fase van de zaligverklaring als martelaar afgerond van Floribert Bwana Chui bin Kositi, een jongere van de Gemeenschap van Sant'Egidio die in de nacht van 8 op 9 juli 2007 werd gemarteld en vermoord omdat hij weigerde te buigen voor pogingen tot corruptie. 

Met de plechtige ceremonie kwam een einde aan twee jaar van onderzoek en verdieping door een commissie voor historisch en archiefonderzoek en door het horen van talrijke getuigen over het leven en de dood van Floribert. Duizenden mensen verzamelden zich op de grote open plek waar de eerste kathedraal van de stad werd verwoest door de lava van de Nyiragongo, de vulkaan die vandaag het gebied domineert van het Heiligdom van de Aanbidding. In aanwezigheid van deze menigte sloot mgr. Kaboy het diocesane proces officieel af.
Dat deed hij met een plechtige viering, waarbij hij de gelovigen uitnodigde deel te nemen aan één enkele mis - die van het Heiligdom - tot welke gemeenschap ze ook behoorden. Om de eenheid te tonen van heel het christelijke volk dat een getuige van integriteit en geloof gedenkt. Om te benadrukken dat het "zelfs te midden van de moeilijkheden en het geweld in Kivu, op de vulkanische bodem" mogelijk is dat "een mooie bloem ontluikt, die getuige is van het leven en van de trouw van de Heer". 
Floribert is iemand aan wie heel Goma nog herinneringen bewaart. Hij was lid van de Gemeenschap van Sant'Egidio en een van de eersten om de Gemeenschap in Kivu te beleven. Hij ontmoette de straatkinderen die in Congo aanwezig zijn zoals op zoveel andere plekken in Afrika. Hij was trots om samen met de Gemeenschap te kunnen zeggen "dat we nooit te arm zijn om een ander te helpen die armer is dan wij". Ondertussen vond hij werk bij het 'Office Congolais de Contrôle' als commissaris met de bevoegdheid om in te grijpen wanneer voedingsmiddelen over de grens kwamen die niet voldeden aan de vereisten voor verkoop en consumptie. Om die reden ontving hij voorstellen voor corruptie, en ook bedreigingen. Zoals een bevriend medicus, zr. Jeanne-Cécile, zich herinnert: “Floribert belde mij om te vragen: 'Is het gevaarlijk voor de mensen om de verkoop van vervallen producten goed te keuren?' Ik antwoordde van wel. Hij vertelde me toen dat ze hadden geprobeerd hem om te kopen, zodat hij geen bedorven voedsel zou vernietigen. Maar hij had het geweigerd. Hij voegde toe: 'Leef ik in Christus of niet? Leef ik voor Christus of niet? Ik kan dat niet accepteren. Het is beter te sterven dan dat geld te aanvaarden’”. 
Als zoon van zijn gekwelde land en van zijn kerk, en door de ontmoeting met de Gemeenschap en de liefde voor het Woord van God en de armen, groeide in Floribert de keuze om zich te geven voor anderen en het kwaad te weerstaan, ook ten koste van zijn eigen leven. Zoals mgr. Kaboy zei: “Floribert Bwana Chui is een rijpe vrucht van vijftig jaar Gemeenschap van Sant’Egidio, die zich baseert op haar charisma van de drie P's: Prayer (gebed), Poor (armen) en Peace (vrede). Dezelfde P's hebben Floribert geleid om de juiste keuzes te maken in het leven”.
Nu zal al het verzamelde materiaal van het onderzoek naar Rome gestuurd worden, naar de Congregatie voor de Heiligverklaringen. Daar vindt de laatste canonieke fase plaats, die eventueel zal leiden tot een officiële zaligverklaring als martelaar.