EVENEMENTEN

Brief van een van de tien nonnen die omkwamen tijdens de opmars van de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog geplaatst in de basiliek van San Bartolomeo in Rome, gewijd aan de Nieuwe Martelaren

In de kerk waar iedere avond het gebed van de jongeren van de Gemeenschap van Sant'Egidio plaatsvindt, werd op vrijdag 6 oktober een brief op het altaar van de Nieuwe Martelaren van het Communisme geplaatst. Het is de brief van zuster M. Paschalis Jahn, een jonge vrouw - ze was 29 - die samen met negen zusters van de Congregatie van de Zusters van Sint Elizabeth in 1945 de marteldood vond tijdens de opmars van het Rode Leger bij het offensief tegen Nazi-Duitsland.
 
Zuster M. Paschalis werd op 11 mei 1945 vermoord in Sobotín, in wat nu de Tsjechische Republiek is. Net als zij gaven tussen februari en mei 1945 ook Acutina Goldberg, Adela Schramm, Adelheidis Töpfer, Edelburgis Kubitzki, Felicitas Ellmerer, Melusja Rybka, Rosaria Schilling, Sabina Thienel en Sapientia Heymann hun leven. In de brief, die dateert uit januari 1944, schreef ze aan haar ouders: "Wie weet wat ons nu te wachten staat? Daarom willen we al onze zorgen in de handen van onze geliefde God leggen."

Nadat de Sovjettroepen het grondgebied van Neder-Silezië waren binnengetrokken, kozen de tien nonnen - zalig verklaard op 11 juni 2022 in de kathedraal van Wrocław - ervoor om ondanks op grote schaal heersende terreur en geweld, met plunderingen, verkrachtingen en wraakacties, in de huizen en kloosters te blijven waar ze waren, om te blijven zorgen voor de zieken en ouderen, die niet konden worden geëvacueerd met de rest van de bevolking.

De ceremonie werd voorgezeten door mgr. Daniele Libanori, hulpbisschop van het bisdom Rome, in aanwezigheid van het algemene kapittel van de congregatie van de Zusters van Sint Elizabeth, met de algemene overste, zr. Rafaela Fischbach, en de postulator van de zaak voor de zaligverklaring van de Elizabethaanse martelaren, zr. Paula Zaborowska, samen met de ambassadeur van Polen bij de Heilige Stoel, Adam Kwiatkowski, de voorzitter van de Gemeenschap van Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, en de rector van de basiliek, pater Angelo Romano, lid van de Commissie van de Nieuwe Martelaren, ingesteld door paus Franciscus met het oog op het Jubileum van 2025.