Overhandiging van de Moshe Rosen prijs aan Andrea Riccardi: woorden en beelden

In de grote zaal Benedictus XIII, in het voormalig ziekenhuis San Gallicano in Trastevere, niet ver van de synagoge en van de plaats waar duizenden joden leven in Rome, heeft Andrea Riccardi de prijs “Rabbi Moshe Rosen” ontvangen van de Conferentie van Europese Rabbijnen (CER).

“Het is een prijs die in mijn persoon, de vele jaren van inspanningen waardeert van de Gemeenschap van Sant'Egidio tegen het antisemitisme, de haat en de intolerantie en voor religievrijheid en dialoog tussen de godsdiensten", reageerde Andrea Riccardi. De band met de Joodse gemeenschap is een "lichamelijke en spirituele broederschap", die ontspringt aan de Heilige Schrift en een duidelijk teken is tijdens de herdenking van de deportatie van de romeinse joden op 16 oktober 1943. Nadat hij woorden gesproken had van dank aan de Gemeenschap vanwege haar begrip voor de problemen van de joodse minderheid, herinnerde de opperrabbijn van Rome, Riccardo Di Segni, eraan dat de kwaliteit van een samenleving herkenbaar is aan de manier waarop ze met minderheden omgaat.
"De Schrift begint met mensen die hun eigen verantwoordelijkheid niet erkennen en die door de mand vallen bij de vraag "Waar is uw broer?" verklaarde opperrabbijn Pinchas Goldschmidt, voorziter van de CER. "Deze Gemeenschap heeft zich deze vraag eigengemaakt om antwoord te geven op de conflicten en op mensen in nood, zonder onderscheid naar afkomst". Opperrabbijn David Rosen heeft in zijn laudatio de hele familie van Sant'Egidio bedacht: kinderen, ouderen, daklozen, HIV zieken, mensen met een beperking en vele anderen. Samengehouden door de zwakke kracht van het gebed is het een volk dat de Geest van Assisi verder draagt, de dialoog tussen de godsdiensten "als een vlam van eenheid in verscheidenheid, in verschillende delen van de wereld". De erfenis van de ontmoeting van 1986, waar paus Johannes Paulus II de religies bij elkaar heeft gebracht om zij aan zij te bidden, heeft de mogelijkheid gegeven voor vriendschap tussen joden en christenen. “En het is de voortzetting van de geest van het Tweede Vaticaans Concilie, van Nostra Aetate" zo zegt de laudatio.
De prijs is een herinnering aan Moshe Rosen, opperrabbijn van Roemenië van 1948 tot 1994, tijdens de harde jaren van antisemitisme van de IJzeren Garde, en daarna van het Roemeens communisme en de dictatuur van Ceaușescu.

“Rosen beoefende de kust van het mogelijke” in zeer moeilijke tijden - verklaarde Andrea Riccardi en hij zei “tijden die niet moeilijker zullen worden als we waakzaam zijn en vooral verenigd en bondgenoten" om paal en perk te stellen aan het antisemitisme en samen, joden en christenen, een zegen te zijn voor de mensheid". Eindigend met een citaat uit het boek van Ruth, sprak Riccardi: "Hierbij helpen de geschiedenis en de geest. Ik herhaal de woorden die Ruth sprak tot de oude Noömi: "Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. (1,16). Waar je ook gaat, ik zal met je zijn!"

 IL VIDEO