news

Wereldaidsdag: gemeenschappen maken het verschil in Afrika en geven weer toekomst

1 December 2019

AIDSDream

Het DREAM programma van Sant'Egidio heeft speciale activiteiten voor jongeren tegen de ziekte en stigmatisering

Deel Op

Ieder jaar is het op 1 december Wereldaidsdag. Het thema van de 31e Wereldaidsdag is 'Communities make the difference', om de cruciale rol van gemeenschappen aan te geven bij de preventie, de strijd tegen discriminatie en de behandeling. De strijd tegen AIDS wordt overal ter wereld gesymboliseerd door het rode 'lint van bewustwording'. De oorsprong van dit 'red ribbon' is niet bekend, maar deze kleur symboliseert de solidariteit met patiënten en seropositieven op een van de meest gekende internationale dagen op het gebied van gezondheidszorg. Het is een dag waarop het bewustzijn van de bevolking wordt vergroot, waarop herdacht wordt wie het leven lieten en de positieve resultaten gevierd worden, zoals de toegenomen toegang tot behandeling en preventie.

De Gemeenschap van Sant’Egidio creëert met het DREAM progranma, dat bestaat in elf Afrikaanse landen, een netwerk van gezondheidszorg en bescherming; een gemeenschap om het leven van mensen die besmet zijn met HIV te redden. Dat is immers de belangrijkste doodsoorzaak onder jongvolwassenen op het continent. Aids verslaan betekent de toekomst van Afrika redden, waar 73% van alle nieuwe HIV besmettingen onder jongvolwassenen plaatsvindt (bron: Avert, gegevens uit 2016).
DREAM biedt al 18 jaar gratis toegang tot behandeling met 49 gezondheidscentra en 25 laboratoria voor moleculaire biologie. Het programma is gestart in Zuidoost-Afrika, waar de HIV epidemie, een “vergeten epidemie”, jaarlijks het leven kost aan 380.000 mensen. In deze regio zijn momenteel bijna 6000 jongvolwassenen in therapie in de gezondheidscentra binnen het programma van de Gemeenschap van Sant'Egidio, in Mozambique (ongeveer 3000), Malawi (meer dan 1000) en Kenya (800), dankzij projecten die gefinancierd zijn door het Italiaans Agentschap voor Samenwerking en Ontwikkeling. In Mozambique begint vanaf 2020 een proef met het opleiden van youth leaders en een adolescents friendly ruimte in zes gezondheidscentra om jongeren toegang te geven tot HIV gezondheidsdiensten. De rol van gemeenschappen in het bestrijden van Aids is ook belangrijk nog voordat kinderen ter wereld komen, door de seropositieve moeders te helpen de behandeling te volgen, medicijnen te hebben en de therapie te monitoren. De meeste kinderen worden bij of direct na de geboorte met het virus besmet. Van 2002 tot nu zijn dankzij DREAM 100.000 kinderen geboren zonder HIV op te lopen.

Als ondersteuning bij de nationale gezondheidszorgsystemen beperkt DREAM zich met de gezondheidscentra niet tot het distribueren van medicatie, maar wordt lokaal personeel opgeleid en biedt consulten, preventie en onderzoek aan patienten. Cruciaal zijn, zeker voor de jongvolwassenen, de bewustwordingsactiviteiten op het gebied van gezondheid en behandeling. Deze activiteiten worden uitgevoerd door ervaringsdeskundigen; patiënten, vaak vrouwen, die zelf baat hebben gehad bij de diensten van de gezondheidscentra van Sant'Egidio en nu als levende voorbeelden voor de jongeren de informatie uitdragen om toegang te krijgen tot behandeling, of eerst nog een test te doen.

Elk DREAM gezondheidscentrum heeft een verantwoordelijke voor diensten gericht op jongeren, om een rechtstreekse band met hen te houden met afspraken die gericht zijn op hun specifieke noden. Op speciale dagen voor hen wordt hun gezondheids- en voedingssituatie gemonitord, worden de noodzakelijke bloedonderzoeken gedaan om de voortgang van de behandeling te controleren en tests om de virale lading te bepalen, krijgen ze medicatie en preventie en behandeling van eventuele ziekten die samenhangen met HIV. Ook krijgen zij een screening op baarmoederhalskanker. Al deze activiteiten worden gedaan door voldoende gekwalificeerd personeel.

Rond de DREAM centra – zegt Paola Germano, directrice van DREAM - bestaan bewegingen van jongvolwassenen die de fase van stigmatisering hebben overwonnen en zich inzetten om te spreken over HIV met gezonde leeftijdsgenoten, in scholen en op andere plaatsen waar zij zich bevinden. Het zijn bewegingen van jongvolwassenen die door hun ziekte gedwongen werden tot een vroegtijdige innerlijke volwassenheid, en die dankzij de zorg en de inclusie in hun groep veiligheid en hoop vinden. Hun bijdrage aan het verslaan van de stigmatisering van HIV onder jongeren is van onschatbare waarde.