Het kerstfeest voor iedereen van Sant'Egidio: laten we plaats maken in ons hart

De kerstwens van de Gemeenschap van Sant'Egidio

 

U kunt via de Youtube functionaliteit kiezen voor ondertitels
in het Italiaans, Engels, Frans, Duits, Portugees, Spaans, Catalaans en Indonesisch

 

Kerstmis komt eraan, een feest dat licht en vreugde brengt. Een oud bijbelboek, dat van de profeet Jesaja, zegt: «Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht» (Jes 9,1). Kerstmis is een licht dat schijnt op vele donkere plaatsen van het menselijk bestaan, op vele plaatsen van lijden.

Het gezicht van het Kind dat in de kribbe ligt, herinnert ons aan de gezichten van arme en kwetsbare kinderen, aan de gezichten van straatkinderen. Aan de gezichten van kinderen die zich genoodzaakt zien om te vluchten op boten, van kinderen te midden van het puin van de oorlog, in gebombardeerde steden, van kinderen die niet naar school kunnen omdat ze zoveel jaren van hun leven wonen in vluchtelingenkampen waar geen scholen zijn.

Voor hen allemaal komt Kerstmis er aan, en Sant'Egidio wil een kerstfeest voor allen.

Het is het feest van de vrijgevigheid, waarin we ons een nieuwe vrijgevigheid voorstellen, in allerlei nieuwe opzichten die ook betrekking hebben op het dagelijks leven van ieder van ons. Want zoals het is op het feest van het grote kerstmaal, willen we het ook iedere dag beleven, zonder iemand uit te sluiten, zonder de deur voor iemand gesloten te laten. Want het Kerstkind wil dat iedereen meedoet. En dus wens ik vanuit Sant'Egidio iedereen uit naam van de Gemeenschap niet alleen een Kerstmis van vrede, van vreugde en van licht, maar ook een Kerstmis van vrijgevigheid, zodat we niemand vergeten, zodat niemand wordt uitgesloten van het kerstfeest en de menselijke familie zich werkelijk naar iedereen verspreidt, vooral naar degenen die het het meest nodig hebben en diegenen die uitgesloten zouden worden.
We maken plaats aan tafel bij het grote kerstmaal, maar we maken ook plaats voor iedereen in ons hart. Laten we denken en leven als genereuze mensen. Dat is wat Kerstmis van ons vraagt.
Bedankt en een zalig Kerstmis voor allen.
Moge het een kerstfeest van vrede, van vreugde en van sereniteit zijn!
 


Marco Impagliazzo
Voorzitter van de Gemeenschap van Sant'Egidio