Alle politieke partijen in Zuid-Soedan tekenen een vredesakkoord bij Sant'Egidio

Staakt-het-vuren vanaf 15 januari en een road map om de eenheid van het land te behouden en voor verzoening

De Verklaring van Rome die vandaag bij de Gemeenschap van Sant'Egidio werd getekend "brengt voor het eerst alle politieke partijen van het land bij elkaar." Dat zei Paolo Impagliazzo, secretaris-generaal van Sant'Egidio in zijn dankwoord aan alle deelnemers voor hun inspanningen. Het document, zei Impagliazzo, is het resultaat van een aantal dagen van hard werk, maar ook van de inspanningen van Sant'Egidio in de afgelopen jaren om in Zuid-Soedan een politieke dialoog te faciliteren.
De drie centrale punten van het akkoord zijn: de 'plechtige' toezegging om de vijandelijkheden te staken vanaf 15 januari middernacht; de verplichting om - bij Sant'Egidio - samen de mechanismen om geschillen op te lossen te bespreken en evalueren; de garantie aan humanitaire organisaties om in het land te kunnen werken ter ondersteuning van de burgerbevolking. De Verklaring van vandaag werd getekend door leden van de delegatie van de centrale regering in Zuid-Soedan, door vertegenwoordigers van de Zuid-Soedanese oppositiebewegingen die het vredesakkoord dat in 2018 in Addis Abeba nieuw leven werd ingeblazen, niet hadden gesteund (SSOMA), en door de oppositievertegenwoordigers die het akkoord wel hadden ondertekend.
"Een staakt-het-vuren is nodig om het vertrouwen en de hoop van ons volk weer terug te winnen," bevestigde Barnaba Marial Benjamin, gezant van president Salva Kir. "We zijn ingegaan op de uitnodiging van paus Franciscus om onze verschilllen achtger ons te laten en te zoeken naar wat ons bindt, de methodie die ook de Gemeenschap van Sant'Egidio inspireert" en hij duidde verder aan hoe "deze dagen van ontmoeting tussen Zuid-Soedanezen het mogelijk maakten om de gemeenschappelijke geschiedenis te herkennen die ons verenigt."
Een handtekening "zonder enige voorwaarde" die verplicht om samen met de regering en andere ondertekenaars te werken aan een duurzame vrede. Zo sprak Pa'gan Amum Okiech, woordvoerder van de SSOMA, voor wie de eer van het akkoord toekomt aan paus Franciscus. "Het gebaar van het kussen van onze voeten" bij ons bezoek aan het Vaticaan (afgelopen april) "heeft ons geïnspireerd en zijn oproep tot voorspoed en broederlijkheid voor het nieuwe jaar is een droom die uitkomt," zei de woordvoerder, volgens wie "het moment gekomen is om een einde te maken aan de vijandelijkheden en om te leren van onze fouten" en "iedereen bij het proces moet worden betrokken." In dit verband zei Okiech dat hij "verheugd" was dat de Beweging in oppositie voor de bevrijding van het Soedanese volk (Splm-Io) en de Nationale democratische beweging (Ndm) deel hadden genomen aan de ontmoeting.

DE VERKLARING VAN ROME OVER HET VREDESPROCES IN ZUID-SOEDAN >>   [EN]