Zuid-Soedan: Na de 'Verklaring van Rome' bemoedigt het politieke akkoord van Juba de vredesbemiddeling

Tevredenheid bij de delegatie van Sant'Egidio die aanwezig is in Juba

Sant’Egidio, deze dagen met een delegatie aanwezig in Zuid-Soedan, verheugd zich over de overeenstemming tussen president  Salva Kiir Mayardit en oppositieleider Riek Machar, die de weg opent voor het vormen van een regering van nationale eenheid waarop al zo lang wordt gewacht, en beschouwt het als een aanmoediging om met nog meer overtuiging haar rol als bemiddelaar voort te zetten, zoals de Gemeenschap dat al sinds lange tijd doet om te komen tot vrede in het land na de treurige jaren van burgeroorlog.
"Het gaat," legt Paolo Impagliazzo uit, "om een belangrijke schakel die bijdraagt aan de weg naar de vrede en de definitieve beëindiging van de vijandelijkheden, zoals afgelopen januari door alle strijdende partijen in Rome is afgesproken.
Dankzij de bemiddeling door de Gemeenschap werd op 13 januari bij Sant’Egidio de 'Verklaring van Rome' getekend, waarbij ook de oppositiegroepen zich aansloten die buiten de akkoorden van Addis Abeba uit 2017 waren gebleven, zodat voor de eerste keer alle politieke partijen van het land verenigd werden.

Het document, dat het resultaat is van een lange bemiddeling tussen de partijen, baseert zich op drie hoofdpunten: het streven naar een einde aan de vijandelijkheden; de verplichting om - samen met Sant'Egidio - mechanismen te bespreken en hoog te houden om verschillen te overbruggen; de garantie aan humanitaire organisaties om in het land te kunnen werken ter ondersteuning van de burgerbevolking. De Verklaring werd getekend door leden van de delegatie van de centrale regering van Zuid-Soedan, door vertegenwoordigers van de Zuid-Soedanese oppositiebewegingen die het vredesakkoord van Addis Abeba dat in 2018 werd gerevitaliseerd niet hadden ondertekend (Ssoma) en door de oppositieleden die het akkoord hadden getekend.

In de uiteindelijke verklaring wordt ook dankbaarheid uitgedrukt voor wat paus Franciscus heeft bewerkstelligd met zijn appel om de verschillen achter zich te laten en te zoeken naar wat verenigt, toen hij knielde voor de leiders van het land om te smeken om vrede.

Vervolgens werd midden februari opnieuw bij Sant'Egidio een eerste onderhandelingsronde gehouden als vervolg op de Verklaring van Rome. Aan de onderhandelingen nam een vijftigtal vertegenwoordigers deel van de regering van het Afrikaanse land, van alle politieke facties van de oppositie (SSOMA, SPLM/IO, NDM, OPP, FDS) en van enkele internationale waarnemers, waaronder IGAD, de Verenigde Naties en de Europese Unie. De ontmoeting, die plaatsvond dankzij de bemiddeling van Sant'Egidio, maakte de deelname mogelijk van de SSOMA, waarin alle oppositiepartijen verenigd zijn die het vredesakkoord van Addis Abeba uit september 2018 niet hadden ondertekend, aan het mechanisme van verificatie en monitoring van het staakt-het-vuren.
De onderhandelingen over de governance en de belangrijkste oorzaken van het conflict zullen de komende weken worden voortgezet; de volgende ronde, die in maart plaatsvindt, zal gewijd zijn aan de ontmoeting tussen de militaire leiders die de beslissingen in werking moeten zetten die genomen werden bij het staakt-het-vuren. Om de volgende ontmoetingen tussen de partijen die steeds in Rome plaatsvinden te bevorderen is een delegatie van de Gemeenschap van Sant'Egidio deze dagen aanwezig in Juba.