Andrea Riccardi ontmoet aartsbisschop Anastasios en de psychiatrische patiënten van de "rode huizen" van Sant'Egidio tijdens een bezoek aan Albanië

De afgelopen dagen bracht Andrea Riccardi een bezoek aan Albanië, waar hij de gelegenheid had Zijne Eminentie Anastasios, orthodox aartsbisschop van Tirana en primaat van Albanië, te ontmoeten. Hij is een oude vriend, die meermalen heeft deelgenomen aan de door de Gemeenschap georganiseerde bijeenkomsten van Gebed voor de Vrede in de geest van Assisi en die een beslissende bijdrage heeft geleverd aan de wedergeboorte van het christelijk leven in Albanië na de jaren van dictatuur.
Tijdens een lang en hartelijk gesprek, waarin hij zijn bezorgdheid deelde over de terugkeer van de oorlog in Europa en over de moeilijkheden van de dialoog tussen gelovigen en christenen in het bijzonder, herhaalde Anastasios zijn wens om samen te blijven werken aan de eenheid en de communio tussen de Kerken.

Het bezoek was ook een gelegenheid om de vrienden van de familiehuizen voor geesteszieken in Tirana en Kavaje opnieuw te ontmoeten.
Het was een bijzonder feestelijke gelegenheid, aangezien het het eerste bezoek was na de lange sluiting als gevolg van de pandemie. "De vertrouwde en vrolijke sfeer van de 'rode huizen' helpt om jong te blijven," aldus Andrea Riccardi, die benadrukte hoe deze co-housing ervaringen, die nu al vele jaren bestaan en een toenemend aantal mensen hebben kunnen verwelkomen, "een bolwerk van menselijkheid en een model van welkom voor de meest kwetsbaren" zijn.