VREDE

YOUTH PEACE PILGRIMAGES: jongeren uit Zuid-Soedan wachten met Sant'Egidio, de Oecumenische Raad van Kerken en andere christelijke organisaties op paus Franciscus die oproept tot vrede en verzoening

Ter voorbereiding op het historische oecumenische bezoek van paus Franciscus, de aartsbisschop van Canterbury en de moderator van de Schotse kerk aan Zuid-Soedan van 3 tot 5 februari, organiseerde de Gemeenschap van Sant'Egidio, samen met de Raad van Kerken van Zuid-Soedan en Anataban, oecumenische vredespelgrimages voor jongeren - "Youth Peace Pilgrimages" - YPP - die honderden jongeren uit alle christelijke kerken van Zuid-Soedan in Juba bijeenbrachten.

Tijdens de openingsmanifestatie onder leiding van jeugdleiders hebben de jongeren gebeden, gezongen en gedanst voor de vrede, in de geest van het oecumenische bezoek: "Ik bid dat wij allen één mogen zijn" was de slogan die de jongeren kozen, die gedichten voor de vrede en theaterstukken over het overwinnen van de uitdagingen van het tribalisme in het land deelden.

Sant'Egidio is vereerd om deze unieke gebeurtenis in Zuid-Soedan te steunen en zal zich blijven inzetten voor vrede in Zuid-Soedan via het Rome Initiative, zoals de vredesactie van Sant'Egidio wordt genoemd.