Marco Impagliazzo: In Berlijn stellen we onszelf de vraag hoe we meer durf kunnen tonen bij het neerhalen van de vele muren die deze wereld verdelen

Het Gebed voor Vrede van de grote wereldreligies, een initiatief van de Gemeenschap van Sant'Egidio, houdt dit jaar halt in Berlijn, van 10 tot 12 september.

PROGRAMMA        DEELNEMEN
Berlijn, de hoofdstad van de Bondsrepubliek Duitsland, is een stad met een rijke geschiedenis, vooral in de laatste twee eeuwen.
Het is helaas een geschiedenis van groot verdriet: de wereldoorlog, totalitarisme, de Shoah, verdeeldheid, de muur. Een geschiedenis van groot verdriet waar we op terugkijken als we naar Berlijn gaan, terwijl we ons ook de verrassend positieve gebeurtenissen herinneren die in deze stad hebben plaatsgevonden. Zoals de val van de muur, die de stad Berlijn, maar ook Duitsland 28 jaar lang in tweeën had gedeeld.
Een hele lange muur, 43 kilometer binnen de stad, 112 kilometer tussen de twee Duitslanden. En toch, door een vreedzame revolutie, en dit wil ik graag benadrukken, door de durf van zovelen die daar aan werkten, door diplomatie, door druk van de mensen, van het maatschappelijk middenveld, door de gebeden van zovelen, viel die muur op een gegeven moment. Het opende niet alleen een seizoen van hereniging voor Duitsland, maar ook van democratie en vrijheid voor miljoenen en miljoenen mensen in wat vroeger Oost-Europa werd genoemd.
Hier in Berlijn zullen we dit hele verhaal met onze eigen handen aanraken, om te begrijpen hoe de moed van degenen die het mogelijk maakten dat de muur vandaag viel, onze moed zou kunnen zijn, de durf van religies om de grote muur af te breken die de wereld vandaag verdeelt, namelijk die van de oorlog.
Er zijn vele muren, zo zichtbaar als de oorlog in Oekraïne, Syrië en andere delen van de wereld, en zo onzichtbaar als de muren die migranten ervan weerhouden om ons continent of andere continenten te bereiken, op zoek naar een beter leven.
Welnu, wij zijn voor het overwinnen van muren. We zijn vreedzaam, we zijn samen met alle religies door onophoudelijk gebed. Maar we vragen ons ook af hoe we meer durf kunnen tonen in het neerhalen van de vele muren die deze wereld verdelen.
Dit alles zal worden besproken in Berlijn, in twintig forums, gedurende de twee dagen waarin deze forums zullen plaatsvinden, vervolgens in het gebed van de verschillende religies en in de grote afsluitende ceremonie voor de Brandenburger Tor.
Jullie zijn allemaal uitgenodigd om deze gebeurtenis van ons te volgen. Degenen die er niet persoonlijk bij kunnen zijn in Berlijn kunnen het volgen via sociale media, via de website van de Gemeenschap van Sant'Egidio, die veel van de inhoud van de debatten en discussies van deze dagen live zal uitzenden.
Dus, welkom in Berlijn voor "Durf vrede aan!"

Marco Impagliazzo