news

„Sant'Egidio, w każdym miejscu świecie, czuje się z Asyżu i jest związane z przesłaniem pokoju tego miasta”. Andrea Riccardi Honorowym Obywatelem dla Pokoju

24 Maja 2019 - ASSISI, WŁOCHY

Udostępnij

24 maja w Asyżu odbyła się uroczystość wręczenia Honorowego Obywatelstwa dla Pokoju Andrei Riccardiemu. Wśród głównych motywów tego uznania leżał między innymi dialog międzyreligijny związany z „duchem Asyżu”. W wydarzeniu uczestniczyło bardzo wiele osób, w tym ponad 100 młodych ludzi z 39 krajów, którzy brali udział w międzynarodowym spotkaniu Wspólnoty Sant’Egidio zatytułowanym „Wszystko może się zmienić”.

Wśród osobistości, którym w poprzednich latach przyznano Honorowe Obywatelstwo Asyżu jest między innymi Shimon Peres, Liliana Cavani, Matka Teresa z Kalkuty czy Paul Sabatier.
 
Marco Tarquinio, pochodzący z Asyżu dyrektor dziennika Avvenire, powiedział w swojej laudacji: „w tytułach książek Andrei Riccardi („Bóg się nie boi”, „Żyć razem”, „Pokój prewencyjny”) są też słowa zobowiązania, które jest realizowane we Wspólnocie Sant'Egidio”.
 
Andrea Riccardi w swoim podziękowaniu podkreślił: „Asyż nie jest metropolią, która narzuca się siłą, ale przyciąga, proponuje, towarzyszy jak sen, niepokoi jak proroctwo. Widać w nim jak chrześcijaństwo jest w stanie wytworzyć humanizm, który przemawia do wszystkich i należy do wszystkich: wierzących i niewierzących, ludzi różnych religii. Nie zapominajmy jak wielu laickich myślicieli jest zafascynowanych Asyżem. Widzimy, że tajemnicą tego miasta jest „życie razem”, nawet w różnorodności. Bycie obywatelami Asyżu, kim stałem się dzisiaj, bycie przyjaciółmi Asyżu, oznacza tworzenie wokół miasta przymierza, które będzie wszędzie niosło jego ducha, ale także jeszcze bardziej uczyni to miasto portem, do którego powraca się z owocami, doświadczeniami, problemami”.


„Sant'Egidio, w każdym miejscu świecie, czuje się z Asyżu i jest związane z przesłaniem pokoju tego miasta”. Andrea Riccardi Honorowym Obywatelem dla Pokoju
„Sant'Egidio, w każdym miejscu świecie, czuje się z Asyżu i jest związane z przesłaniem pokoju tego miasta”. Andrea Riccardi Honorowym Obywatelem dla Pokoju
„Sant'Egidio, w każdym miejscu świecie, czuje się z Asyżu i jest związane z przesłaniem pokoju tego miasta”. Andrea Riccardi Honorowym Obywatelem dla Pokoju
„Sant'Egidio, w każdym miejscu świecie, czuje się z Asyżu i jest związane z przesłaniem pokoju tego miasta”. Andrea Riccardi Honorowym Obywatelem dla Pokoju
„Sant'Egidio, w każdym miejscu świecie, czuje się z Asyżu i jest związane z przesłaniem pokoju tego miasta”. Andrea Riccardi Honorowym Obywatelem dla Pokoju
„Sant'Egidio, w każdym miejscu świecie, czuje się z Asyżu i jest związane z przesłaniem pokoju tego miasta”. Andrea Riccardi Honorowym Obywatelem dla Pokoju