Wobec ubóstwa i braku żywności. Obrazy solidarności bez granic

Wzrost ubóstwa jest jedną z dramatycznych konsekwencji pandemii w każdej części świata. Do Wspólnoty Sant’Egidio, która otworzyła nowe punkty dystrybucji w ponad 30 miastach we Włoszech, często docierają właśnie prośby o jedzenie.

To zaangażowanie obejmuje cały świat: Afrykę, Azję, Europę i Amerykę. Dla rodzin, które nagle znalazły się bez środków do życia; dla osób starszych, które są coraz bardziej osamotnione w „rozwiniętych” społeczeństwach; dla osób bezdomnych o słabym zdrowiu, zagrożonych z powodu braku środków ochronnych przed wirusem.

Kilka zdjęć z całego świata ....