Dom, który leczy i uzdrawia. Badania naukowe nad Villetta della Misericordia dowodzą jej terapeutycznej wartości wobec alkoholizmu bezdomnych

„Zwycięskie wyzwanie przeciwko kulturze odrzucenia”. W ten sposób biskup Nunzio Galantino, przewodniczący Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej, podsumował działanie Villetta della Misericordia (Willi Miłosierdzia), która działa od 2016 r. w obrębie Polikliniki Gemelli dzięki współpracy Wspólnoty Sant'Egidio, Polikliniki Gemelli, Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca i Instytutu Toniolo.

Dom gości około dwudziestu osób bezdomnych, z których wielu trafiło tu z poważnymi problemami zdrowotnymi związanymi z alkoholizmem. Problemami, które zostały rozwiązane dzięki połączeniu leczenia oraz wprowadzenia nowego stanu życia. To okazało się kluczowe, jak mówi badanie opublikowane niedawno w „Alcohol and Alcoholism", oficjalnym czasopiśmie naukowym Europejskiego Towarzystwa Badań Biomedycznych nad Alkoholizmem.

Unikalne badanie, przeprowadzone przez grupę kierowaną przez prof. Addolorato, nosi tytuł “Make Mission Impossible Feasible:The Experience of a Multidisciplinary Team Providing Treatment for Alcohol Use Disorder to Homeless Individuals” („Uczynić niemożliwe możliwym: doświadczenie grupy interdyscyplinarnej w leczeniu nadużywania alkoholu przez osoby bezdomne”).

Wyniki tego eksperymentu medyczno-społecznego usuwają uprzedzenia, że dla tych ludzi nie ma już żadnych szans. To badanie, teraz opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie naukowym, obala zatem argumenty tych, którzy uważają, że leczenie zaburzenia alkoholowego u bezdomnych jest utopią. Pokazaliśmy nie tylko, że jest to wykonalne, ale że ma naprawdę istotny wpływ, ponieważ przy takiej samej ilości spożywanego alkoholu, pacjenci żyjący na ulicy są bardziej narażeni na śmierć".

Kluczowa w tym projekcie jest integracja: między wolontariuszami Sant'Egidio, lekarzami, personelem medycznym i miejscowymi instytucjami. Stała obecność w domu przyjaciół, którzy dają – i przyjmują – przyjaźń, jest tą „wartością dodaną”, która wspiera na drodze powrotu do zdrowia.

Osoby te – opisuje dalej badanie – oprócz leczenia muszą zostać ponownie zintegrowane z punktu widzenia pracy i mieszkania. Większość naszych pacjentów znalazła zarówno dom, jak i pracę. Krótko mówiąc, daliśmy im możliwość rozpoczęcia nowego życie i odzyskania godności mężczyzn i kobiet”.

Artykuł: Alcohol and Alcoholism: Make Mission impossible Feasable