news

Covid-19, Sant'Egidio: Nie można uratować się samemu. More united than ever

11 Września 2020

12 września w Rzymie spotkanie z Marco Impagliazzo, w łączności z 68 miastami z 16 krajów europejskich

Udostępnij

Rzym, 10 września 2020 r.

 

Covid-19, Sant'Egidio: Nie można uratować się samemu. More united than ever

12 września w Rzymie spotkanie z Marco Impagliazzo, w łączności z 68 miastami z 16 krajów europejskich

„Bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek!” – to propozycja ponad 2 tys. Młodych dla Pokoju, pochodzących z całej Europy, którzy w sobotę 12 września wezmą udział w internetowym połączeniu z Marco Impagliazzo, przewodniczącym Wspólnoty Sant'Egidio. Wysłuchają oni świadectw o solidarności przeżywanej w ostatnich miesiącach w tym ruchu związanym ze Wspólnotą Sant'Egidio, który codziennie angażował się na przedmieściach, pomagając nieletnim znajdującym się w trudnej sytuacji, bezdomnym i ludziom starszym. Spotkanie zatytułowane „Globalna przyjaźń – bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek” odbędzie się w Rzymie w Auditorium del Massimo o godzinie 15:00 z udziałem uczniów szkół średnich i studentów i będzie transmitowane na stronie internetowej santegidio.org oraz na kanałach społecznościowych. Będą się z nim łączyć młodzi z różnych europejskich miast.
Zaplanowany po spotkaniu w Krakowie i Auschwitz w 2019 roku, tegoroczny zjazd w Amsterdamie, został przełożony z powodu Covid-19. Ale Młodzi dla Pokoju – którzy podczas zamknięcia mobilizowali się do wspierania najbardziej bezbronnych i dotkniętych kryzysem, takich jak dzieci pozostawione bez szkoły czy uchodźcy z obozu Moria na Lesbos, zniszczonego w tych dniach przez straszliwy pożar – nie zrezygnowali z idei przesłania nadziei swoim rówieśnikom i wszystkim Europejczykom. Dzięki mediom społecznościowym spodziewamy się dużego udziału w wydarzeniu, w którym jednocześnie uczestniczyć będzie 68 miast w 16 krajach, od Portugalii po Rosję, od północy po południe kontynentu. Będzie to nie tylko moment refleksji, ale i konkretnych propozycji w czasie naznaczonym dramatycznymi zdrowotnymi, gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami pandemii. Ujawnia się teraz potrzeba, a wręcz konieczność, głębszego zjednoczenia społeczeństw na poziomie europejskim – ale także pilna potrzeba pomocy tym, którzy zostali najbardziej dotknięci kryzysem spowodowanym przez pandemię. Nadszedł czas, aby spojrzeć w przyszłość bez lęku i rezygnacji, budując jedność i pokój oraz czyniąc solidarność motorem, by rozpocząć wszystko na nowo, nie pozostawiając nikogo w tyle. Ponieważ nie można uratować się samemu, a z kryzysu wychodzimy tylko wspólnie.

Więcej informacji na stronach: www.giovaniperlapace.it i www.santegidio.org.