DIALOG

Międzynarodowy Dzień Romów i Sinti: muzyka, poezja i świadectwa w Rzymie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Romów, Sinti i Camminanti Wspólnota Sant'Egidio we współpracy z UCRI (Unia Wspólnot Romskich we Włoszech) zorganizowała uroczyste wydarzenie w Domu Przyjaźni, w sali Benedykta XIII.

Festiwal rozpoczął się koncertem muzyki bałkańskiej i ludowej w wykonaniu orkiestry Romani Project, któremu towarzyszyła recytacja wierszy kosowskiego poety romskiego Agima Sajti.

Członkowie społeczności Romów i Sinti podzielili się z nami swoimi doświadczeniami życiowymi, wyzwaniami, przed którymi stają, i nadziejami na przyszłość. Była to cenna okazja, aby dowiedzieć się więcej o rzeczywistości tych narodów i zastanowić się nad kwestiami dyskryminacji, integracji i wzajemnego szacunku.

"Mówimy różnymi językami, mamy różne tradycje, pochodzimy z różnych krajów, ale dzisiaj jesteśmy jednym narodem" - powiedział Alessandro Luciani ze Wspólnoty Sant'Egidio. "Ta piękna i gościnna sala Domu Przyjaźni Wspólnoty Sant'Egidio jest salą, którą Romowie i Sinti z Rzymu dobrze znają. Jest to miejsce przyjaźni, solidarności, a dziś ta sala jest jeszcze piękniejsza, ponieważ jest wzbogacona obecnością tak wielu przyjaciół."

Gennaro Spinelli, przewodniczący UCRI, podkreślił znaczenie wspólnej pracy na rzecz promowania wiedzy i integracji: "Spotkanie z chłopcami, dziewczętami, działaczami, członkami Wspólnoty Sant'Egidio jest naprawdę dziedzictwem. Pamiętajmy, że jesteśmy w centrum Zatybrza, jesteśmy w pięknym miejscu, a piękno powinno być dostępne dla wszystkich, kultura powinna być dostępna dla wszystkich. Ponieważ to dzięki kulturze i wzajemnemu poznaniu możemy współistnieć, współtworzymy świat, w którym każdy czuje się akceptowany, czuje się dobrze, czuje się swobodnie, czuję się tak, jak należy. W różnorodności i wyjątkowości – taki jest świat, do którego dążymy. To jest świat, w którym chcemy iść razem, krok po kroku i razem z Sant'Egidio to robimy".

Międzynarodowy Dzień Romów, Sinti i Camminanti jest ważną okazją do świętowania kultury i tradycji tych narodów oraz potwierdzenia ich prawa do szacunku i integracji, momentem spotkania i dialogu pod sztandarem wartości różnorodności.