news

Valeria Martano mianowana przez Papieża Franciszka Konsultorką Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Nasze najszczersze gratulacje

22 Października 2020

Interfaith dialogue

Udostępnij

Komunikat w biuletynie biura prasowego Stolicy Apostolskiej