LES ESCOLES DE LA PAU A L'AMÈRICA LLATINA

Els darrers anys han fet palès que a l'Amèrica Llatina una economia molt fràgil i font de greus crisis socials ha deixat grans franges de població de moltes zones del continent en condicions de greu endarreriment socioeconòmic. En aquest context, els menors són la franja de població que té més problemes. Episodis de turisme sexual, d'explotació i de maltractament de menors, publicats a la premsa, han destacat la necessitat d'augmentar la protecció dels infants. A més, precisament els infants més pobres (orfes o sense un suport econòmic o familiar adient) estan en una situació de particular vulnerabilitat i acaben sent presa fàcil dels tràfics més despietats (prostitució infantil, esclavitud, tràfic d'òrgans, etc.).

A països com ara El Salvador, Argentina, Bolívia, Guatemala, Mèxic i molts altres, les escoles de la pau acullen infants i adolescents que necessiten suport i ajuda. La seva presència lluita no només contra un abandonament escolar molt alt i una fàcil exclusió dels més desafavorits, sinó que representa també una defensa real de la vida dels infants i adolescents, una oportunitat més per prevenir el treball infantil i per donar-los un futur.