ESCOLES DE LA PAU

Les Escoles de la Pau són centres totalment gratuïts que es caracteritzen per ser un entorn familiar que ajuda els infants en el seu itinerari escolar, que ajuda la família en les seves responsabilitats, que proposa un model educatiu obert als altres, solidari amb els més desafavorits i que és capaç de superar barreres i discriminacions.

Allà els infants tenen algú que, de manera voluntària, els acompanya en el seu itinerari educatiu. 

Les escoles de la pau solen dur a terme les seves activitats vàries vegades cada setmana. Visites, excursions, festes i vacances d'estiu formen part del seu programa. Cada any a tot el món més de 70.000 infants i adolescents van regularment a les Escoles de la Pau a Europa, Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica.
Molts d'ells són titllats fàcilment d'infants "en situació de risc". I, efectivament, corren molts riscos: el de caure en desgràcia, el de la marginació social, el del fracàs i l'abandonament escolar, i també el risc de l'analfabetisme, del treball precoç i de la separació i de vegades l'abandonament de la família. La fragilitat del context social i familiar de l'infant en molts casos no li permetria superar indemne aquests obstacles.

Aquí es on s'insereix el treball de les escoles de la pau, un suport ferm i fidel al creixement de l'infant, un plantejament "holístic", que es desenvolupa en diferents plans i que té els següents objectius:

- aconseguir que els infants assoleixin el nivell escolar que els correspon
- prevenir comportaments inadequats
- fomentar la socialització
- integrar menors amb problemes especials (discapacitats, problemes de comportament, etc)
- ensenyar hàbits sanitaris (prevenció d'accidents, educació alimentària, higiene, etc.)
- donar suport afectiu
- oferir educació religiosa
- educar en la solidaritat i en la mundialitat
- educar en la pau
- complementar l'alimentació (en els casos que calgui)

Amb el pas dels anys la Comunitat de Sant'Egidio s'ha difós per Itàlia, Europa i el món. El naixement d'una nova Comunitat en molts casos ha anat acompanyat del servei als infants. En tots els contextos, per més diferents que siguin, el servei als infants es caracteritza sempre per l'atenció a cada infant i a les seves necessitats, a través d'una relació afectuosa i d'amistat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un llibre per escoltar la veu de milers d'infants del món global. Les seves preguntes, els seus desitjos, les seves fites, les seves ganes de futur. Una eina per donar respostes i rebre un missatge. La cultura del diàleg i de la trobada és necessària: educar en la pau és una gran inversió de futur, perquè aprendre a viure junts, en pau, en els horitzons del món és un procés llarg i laboriós.