NIECH ŻYJĄ STARCY

 „Niech żyją Starsi!"

Program aktywnego monitorowania populacji powyżej 80 r.ż.

 

Program „Niech żyją Starsi!" zrodził się w Rzymie w 2004 roku jako pilotaż Wspólnoty Sant'Egidio i Ministerstwa Zdrowia, w odpowiedzi na zaskakujący wzrost śmiertelności zanotowany latem 2003 r., kiedy to w Europie zmarły tysiące osób starszych zaraz po niespotykanych falach upałów. To teraz oczywiste, iż podwyższona śmiertelność z 2003 była spowodowana nie tylko ich delikatną sytuacją, ale również izolacją społeczną, charakteryzującą szczególnie najstarszą na świecie populację europejską.

Program „Niech żyją Starsi!", działający w Rzymie i w różnych miastach włoskich, to innowacyjna służba wychodząca naprzeciw izolacji społecznej poprzez tworzenie sieci wsparcia, lokujących się obok tradycyjnych działań (odwiedziny w domu, domy opieki, etc.), docierająca do dużych grup społecznych narażonych na ryzyko. Podstawowym celem jest zapobieganie: negatywnym dla zdrowia skutkom tragicznych zdarzeń (fale upałów, przeziębienia, upadki, strata współmałżonka, etc.) tych osób, które ukończyły już 80 rok życia. Proponowana strategia to aktywne monitorowanie.

 

Od 2004 roku w samym tylko Rzymie towarzyszono ponad 12000 starszych osób, wykonano ponad 350 000 interwencji telefonicznych, wizyt domowych, przeprowadzonych akcji informacyjnych oraz eventów publicznych (imprez na placach miejskich, bankietów informacyjnych); zaangażowano w sieć nieformalnego wsparcia ponad 23 000 osób (sąsiadów, sprzedawców, portierów, wolontariuszy). Działaczami w większości są same osoby starsze, które z czasem stały się aktywistami Programu. Rozwinięta na dużym obszarze sieć umożliwiła sukces w postaci poprawy jakości życia, a w konsekwencji, zmniejszenie kosztów usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

 

W trakcie lata Program „Niech żyją Starsi!” we współpracy z Ministerstwem Zdrowia otrzymuje codzienny biuletyn informacyjny z aktualnymi danymi pogodowymi, nad którym czuwa Region Lazio i Obrona Cywilna, co przyspiesza uzyskiwanie informacji o falach upałów oraz umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie akcji ratunkowej. Na drugi dzień po sygnale alarmowym osoby prowadzące program osobiście kontaktują się ze wszystkimi osobami starszymi biorącymi w nim udział, poczynając od najstarszych i najbardziej samotnych, weryfikując stan ich zdrowia i, w razie konieczności, podejmując działania interwencyjne, angażując sieć wsparcia najbliższych osób. Podczas akcji interwencyjnej puka się od drzwi do drzwi osób starszych, które nie posiadają telefonu oraz tych, którzy nie odbierali telefonów.

 

DALSZE INFORMACJE:

POBIERZ ULOTKĘ W PDF

 

Programma “Viva gli Anziani!”

Via di San Gallicano, 25/A - 00153 Roma

Tel. +39 06. 899 22 22

Fax +39 06. 899 22 514

 

[email protected]

 

http://www.vivaglianziani.it