KORYTARZE HUMANITARNE

 

Zadaliśmy sobie pytanie: Jak uniknąć śmierci tysięcy osób na morzu, w tym tak wielu dzieci?

Odpowiedzią było: Stwórzmy…

 

Korytarze Humanitarne dla uchodźców

 

To pilotażowy, samodzielnie finansowany projekt realizowany przez Wspólnotę Sant’Egidio, Federację Kościołów Ewangelickich we Włoszech i Kościół Waldensów. Podstawowe cele tego projektu to: zapobieganie podróżom łodziami przez Morze Śródziemne, które przyniosły już zbyt wiele ofiar, w tym dzieci; powstrzymanie zysków handlarzy ludźmi, których interesy dotyczą osób uciekających przed wojnami; umożliwienie osobom szczególnie potrzebującym (na przykład ofiarom prześladowań, tortur i przemocy, rodzinom z dziećmi, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym) legalnego wjazdu na teren Włoch z wizą humanitarną i możliwością złożenia wniosku o azyl. To rozwiązanie bezpieczne dla wszystkich, ponieważ wydanie wiz humanitarnych poprzedzone jest wszystkimi koniecznymi procedurami kontrolnymi wymaganymi przez włoskie władze.

 

Po przyjeździe do Włoch uchodźcy przyjmowani są w ośrodkach i domach na koszt naszych organizacji partnerskich. Uczymy ich języka włoskiego, zapisujemy ich dzieci do szkoły, pomagamy szukać pracy, po to, żeby wspierać ich integrację w naszym kraju. Od lutego 2016 roku do dziś przyjechało już ponad 6470 osób – Syryjczyków uciekających przed wojną i uchodźców z Rogu Afryki.

 

Jak to działa?

 

Korytarze humanitarne opierają się na porozumieniu podpisanym pomiędzy Wspólnotą Sant’Egidio, Federacją Kościołów Ewangelickich we Włoszech i Kościołem Waldensów a włoskim rządem. Organizacje wysyłają na miejsce wolontariuszy, którzy nawiązują bezpośrednie kontakty z uchodźcami w krajach objętych projektem, przygotowują listę potencjalnych beneficjentów i przekazują ją włoskim władzom konsularnym. Konsulat, po kontroli ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wydaje wizy humanitarne o ograniczonej ważności terytorialnej, a więc ważne tylko na terenie Włoch. Po legalnym i bezpiecznym przyjeździe do Włoch, uchodźcy mogą złożyć wniosek o azyl.

 

Finasowanie

Korytarze humanitarne są w całości samodzielnie finansowane przez organizacje, które zainicjowały projekt.