ANCIANS

A Anvers, conferència de presentació del programa "Visca els ancians": un model innovador d'assistència i solidaritat

El 18 d'octubre de 2023 es va celebrar a Anvers una conferència de presentació del programa "Visca els Ancians!". Actiu a la ciutat belga des del febrer del 2022, ja està tenint un impacte significatiu.


Assistència personalitzada per a majors de vuitanta anys

El programa ofereix un seguiment sistemàtic de totes les persones més grans de 80 anys en algunes zones específiques d'Anvers. A través de contactes telefònics o visites domiciliàries, personal qualificat avalua el benestar de cada persona, les necessitats assistencials i els contactes socials. Aquest primer model d'intervenció serveix com a estratègia preventiva per identificar i resoldre qualsevol problema.


Els primers resultats: xifres i impacte

Llançat el febrer del 2022, el programa ja ha realitzat 30.000 intervencions, mantenint un contacte constant amb 2.270 persones més grans de 80 anys als districtes de Merksem, Hoboken i Wilrijk, gràcies a un equip format per professionals i un grup d'uns 30 voluntaris.


Superar les barreres digitals i socials

Durant la presentació, la coordinadora Katrien Van de Weghe va destacar com la gent gran sovint té dificultats per accedir als serveis als què tenen dret. "El nostre programa elimina aquestes barreres, facilitant que les persones grans accedeixin a serveis essencials", va dir Van de Weghe. La iniciativa promou una societat inclusiva i solidària, per tal d'enfortir les xarxes de proximitat. Evita solucions dràstiques com mudar-se a residències, sovint percebudes com a inevitables, i promou en canvi la independència dels ancians. A més, els doctors Dr. Jan De Lepeleire (KU Leuven) i el Dr. Giuseppe Liotta, d'Itàlia, van explicar que els problemes mèdics solen ser conseqüència de problemes socials. Per tant, és essencial un enfocament holístic que tingui en compte tant les necessitats mèdiques com les socials.

El programa compta amb el suport tant del govern flamenc com de la ciutat d'Anvers, fet que el converteix en un model de col·laboració entre diferents institucions. Per concloure, es va organitzar una festa a la Casa de Sant'Egidio, en què van participar més de 200 ancians i voluntaris.


COM ÉS EL PROGRAMA “VISCA ELS ANCIANS!” A ITÀLIA?