Humanitaire ramp in Malawi en Mozambique: help ons nu!

Klimaatverandering en hongersnood

De landbouweconomie van Malawi is sterk afhankelijk van een stabiel klimaat. Tot de jaren 1990 bracht regelmatige regenval het land een soort 'natuurlijke irrigatie', met een zekere welvaart van de bevolking tot gevolg. Maar in de afgelopen decennia wisselen hevige stortregens en lange perioden van droogte elkaar af als gevolg van klimaatverandering. Dit heeft grote gevolgen voor de gewasopbrengsten.

De maïsvelden - de belangrijkste teelt - worden verbrand door de droogte en vernietigd door de regen. De voedselschaarste die daardoor ontstaat, drijft de prijzen op, waardoor de armsten honger lijden.

De huidige situatie

Afgelopen week heeft het dagenlang geregend, zodat de rivier de Shire overstroomde. Op de oevers stonden boerderijen. Het water voerde alles weg - huizen, mensen, veel kinderen ook - en overstroomde de velden en vernietigde de oogst die voor de maand mei voorzien was.

Degenen die zichzelf konden redden van het woeste water, zijn gaan schuilen in scholen. Maar er is niet genoeg ruimte voor iedereen en heel veel gezinnen leven buiten, onder de bomen. Een extreem gevaarlijke situatie, ook omdat de komende uren een volgende cycloon wordt verwacht over Malawi en een deel van Mozambique. Er wordt veel schade verwacht in de geïsoleerde gebieden.

Wat we kunnen doen

De Gemeenschappen van Sant'Egidio in Malawi zijn al begonnen met een inzameling van geld en eerste levensbehoeften, en met het uitdelen daarvan aan de getroffen bevolking. We vragen iedereen om hulp. Het ingezamelde geld zal naar de getroffen gebieden in Malawi en Mozambique gestuurd worden voor noodhulp en wederopbouw. 

Er is onmiddellijk nood aan plastic borden, kleding, dekens, voedsel en drinkwater. En wanneer de regen stopt, is er hulp nodig bij de wederopbouw van de huizen, in het bijzonder van de zwaksten, zoals van de ouderen en van bijzonder arme en grote gezinnen.

Doneer online

Voor giften vanuit België, klik hier.
Voor giften vanuit Nederland: santegidio.nl/noodhulp