SOLIDARITEIT

Op de Internationale Dag tegen Mensenhandel, een blik op programma's die mensenhandel concreet bestrijden: de humanitaire corridors, BRAVO!

Elk jaar worden duizenden mensen over de hele wereld het slachtoffer van mensenhandel, een moderne vorm van slavernij. Om mensen bewust te maken van dit wereldwijde onrecht, wordt op 30 juli de Internationale Dag tegen Mensenhandel gevierd.

Mensenhandel is een plaag die landen over de hele wereld treft, ongeacht grenzen, ras of religie. Volgens cijfers van de Verenigde Naties worden elk jaar miljoenen mensen, waaronder mannen, vrouwen en kinderen, verhandeld. Slachtoffers worden vaak gelokt met valse beloften van een beter leven, om vervolgens vast te komen zitten in situaties van uitbuiting, vrijheidsberoving en geweld.

In deze context heeft de Sant'Egidio-gemeenschap zich sterk ingezet in de strijd tegen mensenhandel door humanitaire initiatieven zoals het BRAVO! programma en het programma Humanitaire Corridors te steunen.

Het BRAVO! programma

Het programma BRAVO! (Birth Registration for All Versus Oblivion) dat wordt gepromoot door de Gemeenschap van Sant'Egidio heeft als doel het fundamentele recht van elk individu te garanderen om vanaf de geboorte als rechtspersoon te worden erkend. Het gebrek aan geboorteregistratie maakt kinderen kwetsbaar voor mensenhandel en misbruik, omdat ze geen wettelijke identiteit hebben en gemakkelijk onzichtbaar zijn in de ogen van de autoriteiten.

Via het BRAVO! programma werkt de Gemeenschap van Sant'Egidio nauw samen met lokale autoriteiten en burgerlijke stand om ervoor te zorgen dat elk kind bij de geboorte wordt geregistreerd en zo een naam en een wettelijke identiteit krijgt. Deze eenvoudige handeling kan een groot verschil maken in het beschermen van kinderen tegen mensenhandel en andere vormen van geweld, en hen toegang geven tot essentiële diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg.
 

Il Programma dei Corridoi Umanitari

De humanitaire corridors zijn een ander belangrijk engagement van de Gemeenschap van Sant'Egidio in de strijd tegen mensenhandel. Dit programma is opgezet om veilige en legale routes te bieden aan vluchtelingen en mensen die oorlogssituaties, geweld en vervolging ontvluchten. In plaats van hun leven te riskeren door gevaarlijke zeeën over te steken of te vertrouwen op gewetenloze smokkelaars, stellen humanitaire corridors deze mensen in staat om veilig het grondgebied van een ander land te bereiken waar ze asiel en bescherming kunnen zoeken.

De Gemeenschap van Sant'Egidio werkt samen met overheidsinstanties, internationale organisaties en andere verenigingen om humanitaire corridors te organiseren, vluchtelingen adequate hulp te garanderen en hen te helpen hun leven weer op te bouwen in een veilige en waardige omgeving.