Nowy lot do Włoch, który daje nadzieję. Korytarzami humanitarnymi przybyły z Libii 93 osoby wnioskujące o azyl

93 osoby z Libii przybyły na włoskie lotnisko Fiumicino. Po przyjeździe będą mogły ubiegać się o status uchodźcy, co da im dostęp do ochrony.

Osoby ubiegające się o azyl podróżowały lotem czarterowym UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców. Jest to pierwsze wprowadzenie w życie protokołu podpisanego przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej, UNHCR, Wspólnotę Sant’Egidio, Federację Kościołów Ewangelickich we Włoszech i Kościół Waldensów. Loty organizowane są według nowego mechanizmu, który łączy dobre praktyki ewakuacji awaryjnej i korytarzy humanitarnych. Utworzone w 2016 roku korytarze humanitarne umożliwiły przybycie do Europy 4023 osób, z czego 3313 do Włoch.

Ten humanitarny mechanizm przyjmowania uchodźców, we współpracy z Narodowym Instytutem na rzecz promocji zdrowia populacji migrantów i walki z chorobami ubóstwa, będzie dotyczył 500 osób szczególnie narażonych, w tym dzieci, kobiet będących ofiarami handlu ludźmi, osób, które przeżyły przemoc i tortury oraz ludzi w ciężkim stanie zdrowia, zmuszonych do opuszczenia swoich krajów. Niektórzy zostali niedawno zwolnieni z aresztu, podczas gdy inni byli więźniami siatek przemytniczych.

Osoby ubiegające się o azyl zostaną powitane przez Wspólnotę Sant'Egidio, FCEI i Kościół Waldensów i będą podążać ścieżką integracji zgodnie z modelem korytarzy humanitarnych, z wyjątkiem 3 małoletnich cudzoziemców bez opieki, którzy ze względu na swoją szczególną sytuację zostaną przyjęci w ramach szczególnych projektów krajowego systemu.

„Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promowało ten Protokół, który łączy sukcesy poprzednich programów Korytarzy Humanitarnych z procedurami ewakuacyjnymi z powodzeniem przeprowadzonymi w ostatnich latach. Potwierdziły one rolę Włoch jako europejskiego modelu legalnych dróg dostępu dla uchodźców i osób wymagających szczególnego traktowania” - powiedział Michele di Bari, szef Departamentu Swobód Obywatelskich i Imigracji. „To szczęśliwa intuicja, która łączy umiejętności Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z umiejętnościami UNHCR i solidarności organizacji społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych w sektor społeczny. Cieszymy się, że możemy zaoferować przybywającym uchodźcom szansę na bezpieczny przyjazd i nadzieję na przyszłość”.

„Nasze ministerstwo zdecydowanie poparło wznowienie ewakuacji humanitarnych z Libii, w ścisłym dialogu z władzami tego kraju”, powiedział Luigi Maria Vignali, Dyrektor Generalny ds. Włochów za Granicą i Polityki Migracyjnej włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej. „Po raz kolejny jest to demonstracja silnej wartości dodanej naszej Ambasady w Trypolisie i stałego zaangażowania w ochronę uchodźców”.

„Dla tych ludzi wreszcie kończy się koszmar nadużyć i przemocy w obozach, a otwiera się inna przyszłość pod sztandarem praw człowieka” – powiedział Marco Impagliazzo, przewodniczący Wspólnoty Sant’Egidio. „Cieszymy się, że możemy ich powitać i rozpocząć z nimi wszystkimi sprawdzoną już drogę integracji dzięki korytarzom humanitarnym. Jest to również mocne przesłanie dla Europy, dotychczas pogrążonej w rozproszeniu i niewrażliwości, w obliczu zjawiska, jakim jest imigracja - którą należy się zająć pilnie, a jednocześnie z należnym humanitaryzmem”.

Od 2017 roku UNHCR ewakuowało lub przesiedliło 6826 uchodźców i osób ubiegających się o azyl z Libii, w tym 968 do Włoch. Ewakuacje wznowiono w tym miesiącu po rocznej przerwie, kiedy władze Libii zniosły zakaz lotów humanitarnych.

Regularne i bezpieczne kanały stanowią koło ratunkowe dla uchodźców, pozwalając im na godną odbudowę przyszłości bez konieczności podejmowania niebezpiecznych podróży, często zdanych na pozbawionych skrupułów handlarzy. Stanowią jednocześnie namacalny sygnał solidarności z krajami goszczącymi największą populację uchodźców.