EL PAÍS DE L'ARC IRIS

El País de l'Arc Iris representa el món de demà, tal com voldríem que fos. És la proposta de construir plegats un món més just i més humà, més solidari i més respectuós amb la natura. Un món per a tothom i en què tothom pugui viure respectant els altres i la natura.

1. Per què es diu "el País de l'Arc Iris"?
La història de Noè, que compartim jueus, cristians i musulmans, ens parla d'una aliança nova entre Déu i els homes. Però aquesta aliança també inclou els animals, la terra i tots els sers vius. La senyal d'aquesta aliança és l'Arc Iris. Acaba un món fet de lluites, de guerres i de violència i en comença un de nou, caracteritzat pel respecte i per la fraternitat. Però l'arc iris, que està format per molts colors diferents, uns al costat dels altres, també és un símbol. Ens ensenya que la bellesa i l'harmonia neixen del respecte de les diversitats de cadascú.

2. A qui s'adreça el moviment del País de l'Arc Iris?
S'adreça als infants, als adolescents i als joves amb una proposta caracteritzada pels temes de la solidaritat, de la pau, de la convivència entre persones diferents, del respecte de l'altre i de la preservació del medi ambient. És una proposta que neix entre infants i joves en condicions desafavorides, però s'adreça a tothom. És una proposa educativa i humana d'integració, entre infants, adolescents i joves, entre infants del nord del món i el sud pobre, entre infants del país i estrangers. Així, infants i joves gitanos, immigrants, de les perifèries, i coetanis amb experiències familiars, socials i de vida positives construeixen junts activitats i maneres de viure que representen una alternativa concreta als itineraris habituals d'exclusió i de discriminació. Alhora, el moviment es presenta com una resposta a la dificultat de créixer que cada vegada està més difosa a les diferents societats de l'occident ric o del sud en desenvolupament.

3. On s'ha difós el moviment?
A Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. A cada país, el moviment amb el seu missatge de fraternitat en el respecte de les diversitats, es caracteritza per la capacitat d'ensenyar que es poden vèncer les divisions ètniques (a l'Àfrica), religioses (com per exemple, a Indonèsia) o socials (com a Europa).

4. Quins són els objectius del moviment del País de l'Arc Iris?
El moviment es proposa educar en el respecte i en la solidaritat envers tothom, en el coneixement dels problemes dels pobles, de la terra i de l'ecologia. A més, vol afavorir a través del coneixement i la col·laboració, la formació d'àmbits d'amistat entre coetanis.

5. Quants infants s'han inscrit al moviment?
El moviment, que actualment té uns 10.000 infants, adolescents i joves subscrits a tot el món, està creixent ràpidament.