KRAJ TĘCZY

 

„Kraj Tęczy” jest znakiem świata przyszłości, o jakim marzymy. Jest to propozycja, aby wspólnie budować świat, który będzie bardziej sprawiedliwy i ludzki, bardziej wspierający i szanujący przyrodę. Świat dla wszystkich, gdzie każdy może żyć w postawie poszanowania każdego człowieka oraz natury.

                    

1. Skąd nazwa „Kraj Tęczy”?

Historia Noego, wspólna dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów, mówi o nowym przymierzu między Bogiem a ludźmi. Ale przymierze to dotyczy również zwierząt, ziemi i wszystkich istot żywych. Znakiem tego przymierza jest tęcza. Kończy się świat zmagań, wojen i przemocy, a zaczyna się nowy, charakteryzujący się szacunkiem i braterstwem. Ale tęcza, złożona z wielu różnych kolorów obok siebie, jest również symbolem. Pokazuje jak piękno i harmonia wynikają z szacunku dla wszystkich różnic.

 

2. Do kogo jest zwrócony program „Kraj Tęczy”?

Program jest skierowany do dzieci, nastolatków i młodych ludzi. Skupia się wokół tematyki solidarności, pokoju, współistnienia różnych osób, szacunku dla innych i ochrony środowiska. To propozycja zrodzona wśród dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji, ale jednocześnie skierowana do wszystkich. Jest to program integracji edukacyjnej i międzyludzkiej: między dorastającymi a młodymi ludźmi, między dziećmi z północy świata a biednym Południem, między Włochami a obcokrajowcami. W ten sposób dzieci i młodzi Cyganie, imigranci, mieszkańcy peryferii, a także ich rówieśnicy z pozytywnymi doświadczeniami rodzinnymi i społecznymi, tworzą razem działania i kształtują sposób życia, który stanowi prawdziwą alternatywę dla powszechnych ścieżek wykluczenia i dyskryminacji. Jednocześnie ruch ten stanowi odpowiedź na różne trudności okresu dorastania, które są coraz bardziej rozpowszechnione w różnych społeczeństwach bogatego Zachodu i rozwijającego się Południa.

 

3. Gdzie rozpowszechniony jest program?

W Europie, Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej. W każdym kraju ruch ten, ze swoim przesłaniem o braterstwie i poszanowaniu różnorodności, jest zdolny pokazać, że możliwe jest przezwyciężenie wszelkich podziałów: o podłożu etnicznym (w Afryce), religijnym (np. w Indonezji) czy społecznym (jak w Europie).

 

4. Jakie są cele programu „Kraj Tęczy”?

Celem ruchu jest szerzenie szacunku i solidarności wobec wszystkich ludzi, a także znajomości problemów narodów, Ziemi i ekologii. Pragnie on także wspierać tworzenie więzów przyjaźni między rówieśnikami poprzez wzajemną znajomość i współpracę.

 

5. Ilu jest członków programu?

Dziś program liczy około 10 000 członków: dzieci, młodzieży i młodych ludzi z całego świata, których liczba szybko wzrasta.