Modlitwa za kościół

Udostępnij

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, jezuity z XVI wieku, misjonarza w Indiach i Japonii.


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Ja jestem dobrym pasterzem,
a owce Moje słuchają Mego głosu,
i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Mateusza 7,21.24-27

Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Daję Wam przykazanie nowe:
miłujcie się, jak ja Was umiłowałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

W zakończeniu Kazania na Górze Jezus porównuje tego, kto słucha i wprowadza w życie Jego słowa, z tym, kto jedynie słucha. Jezus wyraźnie podkreśla, że te słowa nie są moralną zachętą, lecz „fundamentem” w tym sensie, że leżą u podstawy nowego życia ucznia. Ewangelia jest prawdą, istotą, najbardziej trwałą rzeczywistością, jaką należy żyć. Można powiedzieć, że w coraz bardziej płynnym świecie, zdanym na łaskę indywidualistycznych uczuć, słowa Ewangelii są prawdziwą skałą, na której można budować własne życie, wspólnotę i całe społeczeństwo. Jezus proponuje dwa przeciwstawne obrazy: „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale”, podczas gdy ten „kto [...] słucha, a nie wypełnia ich, [będzie niczym głupiec], który zbudował swój dom na piasku”. Przykład mówi dalej: “Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się” na te dwa domy. Jezus mówi o burzach życia: pokusach, które nas dopadają, trudnościach, które nas dotykają, problemach, które nas nękają i tak dalej. Można powiedzieć, że w burzy pandemii i niepewności co do przyszłości, dom zbudowany na skale, czyli życie przeżywane w wierności Ewangelii i w miłości, pozostaje niezachwiane; natomiast drugi dom zbudowany na piasku, rozpada się nieubłaganie. A czym jest piasek, jeśli nie niezliczonymi ziarenkami wad, defektów, instynktów - wszystkimi tak małymi - które wypełniają serce i umysł, czyniąc nasze życie często pustym i banalnym? Słowo Boże jest zatem fundamentem: stabilizuje dom i oświeca go, aby służył Ewangelii i wszystkim, a zwłaszcza ubogim.