Modlitwa Świętego Krzyża

Udostępnij


Czytanie Slowa Bozego

Chwala Tobie, Slowo Boze, Chwala Tobie.

To jest Ewangelia biednych,
wyzwolenie dla więźniów,
wzrok dla niewidomych, wolność
dla prześladowanych.

Chwala Tobie, Slowo Boze, Chwala Tobie.

Jeremiasza 20,10-13

Tak, słyszałem oszczerstwo wielu:
«Trwoga dokoła!
Donieście, donieśmy na niego!»
Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną
wypatrują mojego upadku:
«Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy
i wywrzemy swą pomstę na nim!»
Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz;
dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą.
Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką,
okryci wieczną i niezapomnianą hańbą.
Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego,
patrzysz na nerki i serce, dozwól,
bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi.
Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.
Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana!
Uratował bowiem życie ubogiego
z ręki złoczyńców.

 

Chwala Tobie, Slowo Boze, Chwala Tobie.

Syn człowieczy przyszedł służyć,
kto chce być wielki, niech służy innym

Chwala Tobie, Slowo Boze, Chwala Tobie.

Fragment ten pochodzi z ostatniego i najbardziej dramatycznego z „wyznań” Jeremiasza. Tekst zawiera w sobie fragmenty modlitwy proroka po tym, jak został on wychłostany i zamknięty w więzieniu na całą noc. Jeremiasz mówi o konflikcie, który wytworzył się między jego misją prorocką a sprzeciwem, jaki ona napotyka; czuje się niezrozumiany i całkowicie opuszczony, nie widzi wokół siebie nikogo prócz wrogów, również dawni przyjaciele wypatrują jedynie jego upadku, jakby chcąc się z niego cieszyć. Ale pomimo tej wrogości wokół niego, Jeremiasz nie daje się zaskoczyć przez zniechęcenie i umacnia swoją ufność w Panu: „Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą”. Przeciwności nie prowadzą go do zamknięcia się w sobie i żywienia urazy i złości. Pozostaje co najwyżej oburzenie na zatwardziałość serc Izraelitów, które jednak upewnia go w działalności prorockiej. Wie, że Pan jest u jego boku. W perspektywie starotestamentalnej jego modlitwa wzywa zemsty na wrogach, która jednak w wizji ewangelicznej stanie się modlitwą przebaczenia, aby zostali oni dotknięci miłosierdziem Boga i zmienili swoje życie.