Modlitwa ze świętymi

Udostępnij


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Jesteście wybranym plemieniem,
królewskim kapłaństwem, narodem świętym,
ludem wybranym przez Boga,
by ogłaszać dzieła Jego potęgi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Amosa 5,14-15.21-24

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli.
Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami,
tak jak to mówicie.
Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro!
Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość!
Może ulituje się Pan, Bóg Zastępów, nad Resztą pokolenia Józefa.

Nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami.
Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach.
Bo kiedy składacie Mi całopalenia i wasze ofiary,
nie znoszę tego,
na ofiary biesiadne z tucznych wołów
nie chcę patrzeć.
Idź precz ode Mnie ze zgiełkiem pieśni twoich,
i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć.
Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów
i prawość jak potok nie wysychający wyleje!

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Świętymi bądźcie,
jak Ja jestem święty, mówi Pan.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Słowa proroka Amosa pragną odsłonić i wskazać hipokryzję tych, którzy wciąż uciskają biednych, lecz uważają się za prawych, ponieważ wypełniają obrządki według reguł świątyni. Nie może istnieć kult Boga bez sprawiedliwości wobec ubogich. Prorocy mówią o tym jasno i jednomyślnie. Bóg brzydzi się ludem, który chwali go ustami i poprzez rytuały, bez praktykowania sprawiedliwości i podnoszenia biednych. Prorok Amos jest surowy: „Nienawidzę waszych świąt i brzydzę się nimi... Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów”. Powinniśmy bardziej pamiętać o tym apelu, często zapominanym w świecie, który nie słucha krzyku ubogich, gdyż jesteśmy zaabsorbowani samymi sobą i pośpiesznym poszukiwaniem własnego dobra. Zaproszenie proroka pomaga nam odnaleźć drogę, by nasza wiara była żywa i skuteczna: „Szukajcie dobra a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro!”. Nie można być chrześcijaninem bez świadomości tych proroczych słów. Nie można żyć, jakby zło i niesprawiedliwość nie istniały. Jednak nie wystarczy jedynie oskarżanie się. Potrzebne jest zaangażowanie na rzecz dobra, praca dla sprawiedliwości. Czynienie dobra oznacza wypełnienie zadania dotyczącego stworzenia, którego Pan pragnął dla dobra i abyśmy wszyscy mogli uczestniczyć we wspólnym dobru. A lud ubogich wciąż czeka, aż wszyscy usłyszą jego krzyk i będą poszukiwali dobra wraz z nim.