Modlitwa za kościół

Udostępnij


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Ja jestem dobrym pasterzem,
a owce Moje słuchają Mego głosu,
i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Apokalipsa 18,1-2.21-23; 19,1-3.9

Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba
i mającego wielką władzę,
a ziemia od chwały jego rozbłysła.
I głosem potężnym tak zawołał:
«Upadł, upadł Babilon - stolica.
I stała się siedliskiem demonów
i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego,
i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,
I potężny jeden anioł dźwignął kamień
jak wielki kamień młyński,
i rzucił w morze, mówiąc:
«Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona
i już jej nie będzie można znaleźć.
I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy
już w tobie się nie usłyszy.
I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki
już w tobie nie będzie można znaleźć.
I terkotu żaren
już w tobie nie będzie słychać.
I światło lampy
już w tobie nie rozbłyśnie.
I głosu oblubieńca i oblubienicy
już w tobie się nie usłyszy:
bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi,
bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody -
Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny
wielkiego tłumu w niebie - mówiących:
«Alleluja!
Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,
bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe,
bo osądził Wielką Nierządnicę,
co znieprawiała nierządem swym ziemię,
i zażądał od niej poniesienia kary
za krew swoich sług».
I rzekli powtórnie:
«Alleluja!»
A dym jej wznosi się na wieki wieków.
I mówi mi:
«Napisz:
Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!»
I mówi mi:
«Te prawdziwe słowa są Boże».

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Daję Wam przykazanie nowe:
miłujcie się, jak ja Was umiłowałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Św. Jan opisuje upadek Babilonu - tym imieniem chrześcijanie nazywali Rzym - wobec tych, którzy faworyzowali blask tego miasta, czerpali z niego korzyści i dali się pochłonąć jego wadom. Wymienione są tu trzy kategorie ludzi: królowie, kupcy i sternicy, a w praktyce władza polityczna, gospodarcza i handlowa, która miała swoje źródło, siłę i ujście w wielkiej metropolii. Na końcu dochodzi głos zewnętrzny, zwracający się do sprawiedliwych i ofiar opresyjnej mocy: z radością obserwują oni Boży sąd, ponieważ koszmar się kończy, a pojawia się horyzont światła i pokoju. Potępiając zło, Bóg oddaje sprawiedliwość dobru. W rzeczywistości sąd grzeszników ma jako drugą stronę medalu chwałę „świętych, apostołów, proroków”, ludzi Bożych, oraz triumf prawdy i sprawiedliwości. Potężny anioł symbolicznie pokazuje koniec cesarskiego Babilonu, rzucając głaz w morze. Jeśli związek ze złem nie zostanie zerwany, ryzykuje się uwikłanie w jego sieci aż po podzielenie tego samego losu, śmierci. Spojrzenie po raz ostatni na Babilon ukazuje w rzeczywistości panoramę skrajnego spustoszenia. Miasto, które kiedyś tak dobrze prosperowało i było pełne życia, jest teraz wymarłe. Anioł sześć razy zaznacza śmiertelną ciszę, która pokrywa je całkowicie jak zasłona: muzyka, dźwięki, radosne głosy znikają na zawsze.