SCHOLEN VAN VREDE

Scholen van Vrede zijn plekken die een familiaire omgeving bieden die helemaal gratis is, waar een kind wordt gesteund om deel te nemen aan het schoolsysteem en de familie wordt geholpen bij hun taken. Hier wordt een onderwijsmodel geboden dat open staat voor anderen en degenen met het minste geluk steunt. Het is in staat om belemmeringen en discriminatie te overwinnen.

Vrijwilligers geven hier invulling aan door de kinderen te begeleiden in het onderwijsproces. 

De activiteiten van een school van vrede vinden meestal meerdere keren per week plaats. Bezoeken, uitstapjes, feesten, excursies en vakanties zijn er een integraal onderdeel van. Jaarlijks bezoeken duizenden kinderen en adolescenten de Scholen van Vrede in Europa, in Latijns-Amerika, in Azië en in Afrika.
Van velen van hen kunnen we gemakkelijk zeggen dat ze 'risico' lopen. En de risico's zijn divers: ontsporen, sociale marginalisatie, mislukking en schoolverlating, maar ook het risico op analfabetisme, kinderarbeid en het ver weg of soms afwezig zijn van familie. De kwetsbaarheid van de sociale omstandigheden en de gezinssituatie van het kind belemmeren dat het deze obstakels ongeschonden kan overwinnen.

Daar komt het werk van de scholen van vrede in beeld: een robuste en trouwe ondersteuning bij het opgroeien van het kind, een 'holistische' benadering die op verschillende niveau's ontwikkeld wordt en als doel heeft:

- terug naar school gaan
- ontsporen voorkomen
- socialisatie
- integratie van kinderen met specifieke beperkingen (handicaps, gedragsproblemen)
- integratie tussen kinderen uit verschillende culturele werelden
- gezondheidseducatie (ongevallenpreventie, voedingsvoorlichting, hygiëne…)
- emotionele steun
- religieus onderwijs
- educatie in solidariteit en mondialisering
- vredeseducatie
- integratie van voeding (waar nodig)

Met de jaren is de Gemeenschap van Sant'Egidio verspreid over grote delen van Italië, Europa en de wereld. De dienst aan de kinderen ging vaak gepaard met het ontstaan van een nieuwe Gemeenschap. In iedere context, ook waar die sterk van elkaar verschillen, wordt de dienst aan de kinderen steeds gekenmerkt door de aandacht voor het individuele kind en zijn behoeften, in een warme en vriendschappelijke omgeving.  

 

 

 

 
Een boek om te luisteren naar de stemmen van duizenden kinderen van over de hele wereld; hun vragen, wensen, ontdekkingen, hun hoop op een toekomst. Een middel om antwoorden te geven en een boodschap te ontvangen. De cultuur van dialoog en ontmoeting is noodzakelijk: onderwijs in de vrede betekent een grote investering in de toekomst, want leren om in vrede samen te leven tegenover de uitdagingen van de buitenwereld is een langdurig en intensief proces.